Многоканални продажби на един PRIM разстояние

За много хора последните два месеца са урок. За хората с бизнеси този урок се оказа много труден и повечето напълно затвориха или замразиха функциите си. Други пък панически започнаха да търсят варианти да оцеляват и започнаха да продават дистанционно. На всички стана повече от ясно, че продажби не се правят само зад "тезгяха", особено в моменти като тези, и за да има повече приходи, ще са нужни повече начини за осъществяване на продажби.

 

Повече информация Новини Публикации

 

Внедряване на Prim™ в условия на COVID-19

Внедряването и работата с Prim™ са значително улеснени и преструктурирани, за да отговорят на създалата се извънредна ситуация. Все пак, най-голямото предимство на Prim™ като ERP система е мобилността - Вие и вашите търговци можете да работите откъдето желаете, от устройство по избор. Това дава свободата на работа в движение - навсякъде, по всяко време, в мобилни приложения с богата функционалност, което улеснява отношенията с клиенти и доставчици и подобрява процеса по продажби и поръчки.

Повече информация

Разходи за ERP vs разходи за Prim™

Разходите за закупуване на ERP лиценз могат да бъдат много сериозна инвестиция, а процесът по внедряване допълнително да оскъпява процеса. Обикновено към цената трябва да се добавят разходи за работната ръка и времето, необходими за успешното внедряване на продукта. В повечето случаи таксата за поддръжка се заплаща на месечна база и не се включва в цената на лиценза.

Повече информация

Бизнес проблеми с готови решения от Prim™

Ако все повече имате усещане, че общата картина на вашия бизнес се губи, защото анализа на детайлите отнема много време и ресурс, може би е дошъл момента да погледнете към идеята за въвеждане на ERP система. За да спрете да сте роби на бизнеса или изгубени в данните, опитайте да отговорите честно на въпросите в статията.

Повече информация

Ключови предимства на ERP системата за вашия бизнес

Сред основните предимства на ERP софтуерите е, че са стабилни, но същевременно гъвкави и подлежат на различни варианти за конфигурация. Те могат да бъдат съобразени с уникалните нужди на конкретния бизнес. ERP може да се адаптира към непрекъснато променящите се нужди на организацията, без да се налага да купувате ново софтуерно решение.

Повече информация

BI Business Inteligence анализи и справки в Prim™

С разработването на Prim™ направихме множество качествени оперативни и аналитични репорти. В един момент обаче трябваше да си признаем, че стандартните правила за правене на справки си имат своите лимити. За да предложим пълен комплект от инструменти на клиентите си, преценихме, че добре да направим интеграция и с BI инструмент.

Повече информация

Влизането на Наредба №18 се отлага до 31.07.2020 г.

С шест месеца се удължи предвидения срок за влизане в сила на Наредба №18, считани след 31.01.2020 г. След множеството аргументи и неготовността на бизнеса да се съобрази с предвидените промени, финансовото министерство даде още време с цел да се изчистят неяснотите по прилагането на изискванията в наредбата.

Повече информация