TERMENI DE UTILIZARE

I. PRINCIPII GENERALE

1. Definiții

1.1 "Antipodes" sau "Administratorul website-ului" înseamnă "Antipodes" Societate Comercială Unică cu Răspundere Limitată, Cod Unic de Identificare (CUI) 130168396, cu adresa corporativă și birouri de administrare la Sofia, districtul "Dianabad", bulevardul GM Dimitrov, blocul 60, intrarea "G", apartamentul 84.

1.2. "Website-ul" este un site internet accesibil publicului, cu numele de domeniu www.prim.io, creat, întreținut și înregistrat de Antipodes cu o organizație căreia i-a fost delegat managementul domeniului de nivel întâi.

1.3. "Prim.io" este un produs software specializat, accesibil și funcțional online (program de calculator) pentru planificarea resurselor și gestionarea procesului de afaceri, creat și susținut de Antipodes.

1.4. "Serviciul" se referă la totalitatea:

 1. dreptului neexclusiv și finit de utilizare a Prim.io;
 2. găzduirii partajate și/sau alte servicii cloud legate de dreptul de a utiliza Prim.io; furnizate de Antipodes prin intermediul website-ului și al domeniului client.

1.5. "Client" este orice persoană care a dobândit dreptul de a utiliza un domeniu client și Serviciul, indiferent dacă acest lucru a avut loc în conformitate cu aceste Condiții Generale sau dacă relațiile cu Antipodes în legătură cu furnizarea Serviciului au fost stabilite într-o altă manieră.

O persoană care nu este consumator în conformitate cu Legea privind Protecția Consumatorului nu poate fi client.

1.6. "Domeniul clientului" este un subdomeniu unic al clientului website-ului www.prim.io care, în conformitate cu anumite condiții stabilite de administratorul website-ului, este accesibil clientului relevant (sau utilizatorilor care acționează în numele clientului) și prin care clientul folosește Serviciul;

1.7. "Utilizator" este orice entitate fizică care, în calitatea sa de client sau în numele unui client, poate avea dreptul să acceseze domeniul clientului și să utilizeze Serviciul.

O persoană care accesează website-ul sau utilizează în alt mod conținutul public al site-ului nu este consumator în sensul prezentelor Condiții Generale;

În sensul acestor Condiții Generale, "utilizator" nu are semnificația care i-a fost dată de Legea privind Protecția Consumatorului.

1.8. "Profil utilizator" este totalitatea datelor (numele de utilizator și parola pentru acces) care permit identificarea utilizatorului și autentifică dreptul acestuia de a utiliza Serviciul și datele (cum ar fi rolul în Prim.io și setările personale), definesc restricțiile și drepturile un anumit utilizator atunci când utilizează Serviciul.

1.9 "Profilul clientului" reprezintă totalitatea datelor, pe baza cărora clientul poate fi identificat în scopul utilizării Serviciului în conformitate cu relațiile stabilite. Datele despre clienți includ datele pe care clientul le-a introdus în modulul CRM al Prim.io, secțiunea "Companii" sau la abonarea pentru a utiliza Serviciul.

1.10. "Conținutul public al site-ului" reprezintă toate informațiile disponibile pe site, indiferent de forma pe care o adoptă, include text și imagini grafice, precum și alte date, software-uri, materiale audio și video, acces care nu este restricționat de administratorul website-ului. Versiunea demonstrativă a Prim.io, disponibilă cu configurații de administratori și care conține date condiționate, este considerată, de asemenea, parte a conținutului public al website-ului.

2. Scop

2.1. Aceste Condiții Generale stabilesc:

 1. relația dintre Antipodes pe de o parte și clienții care utilizează Serviciul pe de altă parte, precum și
 2. relația dintre Antipodes pe de o parte și persoanele care utilizează conținutul public al site-ului pe de altă parte.

2.2. În cazul în care dispozițiile separate ale acestor Condiții Generale contravin condițiilor explicite pentru furnizarea Serviciului convenite între Antipodes și client, vor avea prioritate condițiile convenite în mod expres.

2.3. Antipodes, clienții, utilizatorii și persoanele care utilizează conținut public de pe site sunt obligați să respecte Condițiile Generale, precum și toate prevederile imperative ale Dreptului Internațional aplicabil, inclusiv, chiar dacă acestea nu sunt incluse în mod expres în Condițiile Generale.

2.4. În cazul în care prevederile Condițiilor Generale se referă la alte documente, utilizatorii vor fi obligați să cunoască și să respecte aceste alte documente, care pot conține, de asemenea, dispoziții cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, precum și orice alte informații pe care administratorii website-ului le consideră necesare sau în conformitate cu legislația aplicabilă.

2.5. Configurațiile de Servicii și planurile lor respective de prețuri fac parte integrantă din aceste Condiții Generale.

3. Scopul Prim.io și al website-ului

3.1. Serviciul furnizat face parte din activitatea comercială a Antipodes și anume: crearea, dezvoltarea, întreținerea și furnizarea în schimbul plății utilizării software-ului specializat pentru gestionarea proceselor de afaceri și planificarea resurselor (în cadrul conceptului de software ca serviciu / SaaS). Serviciile Cloud furnizate fac parte din Serviciu (în cadrul conceptului de infrastructură ca serviciu / IaaS).

3.2. Serviciul nu este destinat persoanelor considerate "utilizatori" în sensul Legii privind Protecția Consumatorilor. Serviciul furnizat de Antipodes și conținutul public aferent website-ului sunt destinate persoanelor implicate în activități comerciale sau profesionale. O entitate fizică care nu este sau nu reprezintă o persoană care desfășoară o activitate profesională sau comercială nu ar trebui să se aboneze la website.

Cu toate acestea, în cazul în care o astfel de persoană dorește să utilizeze software-ul specializat și infrastructura online corespunzătoare, el/ea trebuie să contacteze Antipodes la următoarea adresă de e-mail: info@prim.io. Depunerea unei astfel de cereri nu va fi considerată drept acceptarea Condițiilor Generale.

3.3. Intenția acestui website este de a servi ca o platformă pentru furnizarea și stabilirea relațiilor cu clienții și furnizarea Serviciului de către Antipodes.

Conținutul public al website-ului, inclusiv versiunea demonstrativă a Prim.io și formularul electronic de abonare la website, are un caracter accesoriu conceput pentru a prezenta Serviciul și pentru a stabili relații cu Antipodes în ceea ce privește Serviciul. Conținutul public al site-ului are un caracter general și reprezentativ (publicitar), având ca scop explicarea naturii, caracteristicilor și funcționalității Serviciului oferit.

4. Acceptarea Condițiilor Generale

4.1. Condițiile Generale sunt disponibile publicului și fiecare client, utilizator sau altă persoană care utilizează conținutul public de pe site poate citi cea mai recentă versiune la următoarea pagină de pornire https://prim.io/termsofuse/

4.2. Acceptarea explicită de către client a Condițiilor Generale (acordul cu Condițiile Generale) este o condiție obligatorie pentru utilizarea Serviciului. Utilizatorii își declară acceptarea prin intermediul unui formular electronic disponibil pe website ca parte a procedurii pentru abonarea cu succes la utilizarea Serviciului. Acordul cu Condițiile Generale poate fi dat în mod explicit de către client sau într-o altă manieră pe care administratorul website-ului a considerat-o adecvată și care autentifică acordul clientului cu Condițiile Generale.

4.3. Condițiile Generale sunt întotdeauna acceptate în întregime, cu excepția cazului în care părțile Contractului pentru Furnizarea de Servicii au ajuns la orice alt acord. Prin acceptarea Condițiilor Generale, clientul va fi obligat să le respecte necondiționat. Orice acord încheiat unilateral de un client cu o semnificație diferită va fi considerat ca neacceptare a Condițiilor Generale și a motivelor de reziliere a Contractului pentru Furnizarea de Servicii.

4.4. Orice persoană care dorește să devină client, dar nu dorește să accepte sau care consideră neclară orice prevedere a acestor Condiții Generale sau a oricăror alte documente disponibile pe site, în cazul în care acestea au sau nu un caracter legal obligatoriu, pot trimite o cerere adresată administratorului website-ului la adresa de e-mail furnizată.

4.5. În măsura în care aceste Condiții Generale reglementează accesul și utilizarea conținutului site-ului public, orice persoană care obține acces (a accesat website-ul), caută informații pe site, a folosit funcționalitatea adecvată pentru a solicita utilizarea unei demonstrații versiunea Prim.io, s-a familiarizat sau a folosit conținutul public în orice alt mod, se consideră că a acceptat dispozițiile relevante ale Condițiilor Generale, chiar dacă acest lucru nu a fost făcut în mod expres.

Prin accesarea (deschiderea) website-ului, persoana corespunzătoare va fi de acord să fie obligată de aceste Condiții Generale și de orice modificare ulterioară a acestora și se va angaja să le respecte. Orice persoană care nu acceptă Condițiile Generale sau Politica de confidențialitate nu ar trebui să acceseze website-ul sau să folosească conținutul acestuia.

II. REGULI DE UTILIZARE A CONȚINUTULUI PUBLIC AL SITE-ULUI

5. Drepturile și obligațiile administratorului și utilizatorilor conținutului public al Website-ului

5.1. Toate persoanele sunt obligate să utilizeze conținutul public al site-ului cu bună-credință și conform desemnării acestuia, în conformitate cu cerințele imperative ale legislației aplicabile, bunelor moravuri și prezentelor Condiții Generale.

5.2. Tot conținutul public de pe site este furnizat "ca atare". Conținutul și funcționalitatea website-ului, inclusiv vizualizarea și tehnologia acestuia, precum și versiunea demonstrativă a Prim.io, sunt determinate în totalitate la latitudinea exclusivă a administratorului website-ului, care le poate modifica și completa în orice moment.

5.3. Administratorul website-ului nu va fi obligat să stocheze sau să restabilească pe site orice conținut public pe care ar fi putut să-l actualizeze sau să-l șteargă la cererea clienților, a utilizatorilor sau a terților, inclusiv materiale de instruire precum manuale și o versiune Prim.io Demo, răspunsuri la întrebări tipice ale clienților și utilizatorilor, printre altele.

5.4. Administratorul website-ului poate, la discreția sa, fără a oferi motive pentru decizia sa, fără o notificare prealabilă și fără despăgubiri corespunzătoare pentru orice daune sau pierderi de profit, să ia măsuri pentru a suspenda sau restricționa accesul oricărei persoane la website, conținut, versiunea demonstrativă publică a Prim.io sau formularul electronic de abonament de pe site. Administratorul website-ului poate exercita acest drept în orice moment, pentru o perioadă sau condiție nelimitată.

6. Drepturile de autor atunci când se utilizează conținutul public

6.1. Cu excepția materialelor publicate pe site, care sunt în mod expres desemnate ca fiind deținute sau create de terți sau link-uri către resurse de informații deținute sau create de terți, tot conținutul public al site-ului a fost creat de Antipodes sau la cererea acestora, și Antipodes deține drepturile de autor asupra unui astfel de conținut al website-ului, în măsura în care este un subiect adecvat pentru protecție în conformitate cu legea privind drepturile de autor și drepturile conexe.

6.2. Orice persoană poate utiliza conținutul public al website-ului numai în măsura necesară pentru a se familiariza cu Serviciul și pentru a stabili relații cu Antipodes. Fără acordul scris al administratorului website-ului, conținutul public al website-ului, inclusiv o versiune demonstrativă a Prim.io și formularul de abonament electronic de pe site, nu poate fi utilizat în alte scopuri comerciale sau în niciun alt mod, direct sau indirect, pentru a obține beneficii proprii dincolo de utilizarea Serviciului. În special, fără consimțământul scris și expres al Antipodes, conținutul public al website-ului nu poate fi copiat, modificat, completat, utilizat pentru a crea lucrări derivate (ale conținutului public sau Prim.io) și a oricărei alte persoane în numele sau pe numele unor terți pentru a distribui, prezenta, vinde sau permite utilizarea conținutului website-ului, în totalitate sau elemente individuale ale acestuia. Nici o parte din conținutul website-ului nu poate fi interpretată ca oferind consimțământul expres al Antipodes în conformitate cu această prevedere a Condițiilor Generale.

7. Legături electronice (link-uri)

7.1. Website-ul poate conține legături electronice (link-uri) către alte website-uri sau resurse asupra cărora Antipodes nu exercită control. Antipodes nu revizuiește conținutul sau funcționalitatea acestor website-uri și nu este răspunzător pentru legalitatea sau calitatea conținutului acestor website-uri sau resurse, sau dacă acestea sunt actualizate. Administratorul site-ului nu este responsabil pentru garantarea accesului prin intermediul website-ului la astfel de website-uri sau resurse sau pentru acțiuni care pot fi contrare dispozițiilor obligatorii ale legii sau ale regulilor speciale pentru utilizarea acestor site-uri sau resurse de internet.

7.2. Atunci când Website-ul sau site-urile de internet către care Website-ul conține linkuri, poate furniza sau prezenta informații despre activitățile unor terți, inclusiv bunuri sau servicii furnizate de terți, Antipodes nu va fi răspunzător pentru legalitatea activităților terților sau pentru calitatea bunurilor și serviciilor furnizate. Administratorul site-ului nu își asumă responsabilitatea pentru apariția, executarea și încetarea relațiilor cu terți, inclusiv în ceea ce privește daunele și profiturile pierdute ca urmare a unor astfel de relații.

7.3. Nici o parte a acestor Condiții Generale sau a conținutului public de pe site nu poate fi interpretată ca acceptare a răspunderii din partea Antipodes pentru îndeplinirea obligațiilor terților sau responsabilitate pentru daune și profituri pierdute, rezultate din actele sau omisiunile terților.

8. Obligații la utilizarea conținutului public

8.1. În măsura permisă de legislația aplicabilă, Antipodes nu își asumă nicio garanție sau răspundere pentru calitatea sau orice caracteristică a conținutului public al site-ului, inclusiv versiunea demonstrativă a Prim.io. Administratorul site-ului nu își asumă nicio responsabilitate pentru conformitatea completă a conținutului public al website-ului sau dacă acesta este actualizat cu Serviciul furnizat, precum și cu orice versiune sau configurație a Prim.io utilizată de clienți individuali ca parte a Serviciului furnizat.

Nici o parte a conținutului public de pe site nu poate fi interpretată ca o garanție și/sau orice altă formă de obligație din partea Antipodes în ceea ce privește Serviciul, cu excepția acceptării în scris a unei astfel de obligații din partea Antipodes la stabilirea relații sau încheierea unui contract cu clientul.

Cele de mai sus nu se aplică Condițiilor Generale sau altor documente obligatorii din punct de vedere juridic găsite pe Website.

8.2. Administratorul website-ului nu va fi responsabil pentru daunele suferite, pierderea profiturilor sau alte daune suferite de clienți, utilizatori sau terți în timpul sau ca urmare a utilizării conținutului public de pe site sau ca urmare a incapacității de a accesa conținut public de pe site.

8.3. Utilizarea neautorizată a conținutului public de pe site poate constitui o infracțiune și poate fi supusă răspunderii civile, administrative sau penale, în conformitate cu legea Bulgară aplicabilă. Antipodes va avea dreptul la despăgubiri pentru orice daune, costuri și reclamații formulate de terți care rezultă din încălcarea acestor Condiții Generale și/sau utilizarea neautorizată a conținutului public al website-ului.

III. REGULI DE UTILIZARE A SERVICIULUI

9. Abonament

9.1. Abonamentul este o condiție obligatorie pentru utilizarea Serviciului.

9.2. Abonamentul este o procedură prin care un formular electronic disponibil pe website este trimis către Antipodes ca aplicație în scopul încheierii unui contract de utilizare a Serviciului, în care persoana în cauză:

9.2.1. transmite informațiile necesare pentru identificarea persoanei care dorește să utilizeze Serviciul (să devină client) și toate comunicările ulterioare cu acesta cu privire la stabilirea relațiilor;

9.2.2. confirmă în mod expres că este familiarizat cu aceste Condiții Generale și, prin urmare, este de acord să le aplice la furnizarea Serviciului (acceptarea Condițiilor Generale);

9.2.3. confirmă în mod expres că este familiarizat cu Politica de confidențialitate, inclusiv Acordul de prelucrare a datelor Antipodes, în calitatea sa de prelucrător de date cu caracter personal și este de acord să le aplice Serviciului furnizat;

9.2.4. alege configurația Prim.io pe care o va utiliza și este de acord cu prețul plătibil pentru utilizarea Serviciului după expirarea perioadei de probă (dacă această opțiune este selectată);

9.2.5. alege dacă să utilizeze Serviciul într-o perioadă de probă;

9.2.6. indică (propune) numele de domeniu client pe care îl va utiliza, sub rezerva restricțiilor și condițiilor încorporate în formularul electronic;

9.3. Prin acceptarea Condițiilor Generale, persoana menționată va fi de acord să primească mesaje comerciale nesolicitate de la Antipodes care pot prezenta bunuri sau servicii deținute de Antipodes sau de terți, indiferent dacă vor încheia un contract pentru acest lucru sau dacă persoana respectivă va utiliza Serviciul;

9.4. Prin acceptarea Condițiilor Generale, clientul va declara circumstanțele menționate la punctul 13.3.

9.5. Abonamentul se efectuează prin intermediul unui formular electronic care reprezintă un set de funcționalități disponibile publicului pe website, care oferă posibilitatea de a trimite aplicații electronice sau alte informații administratorului website-ului. În special, acestea sunt câmpuri de date electronice, câmpuri electronice pentru confirmare, consimțământ sau alegere și/sau butoane electronice care permit trimiterea aplicației corespunzătoare către Antipodes;

9.6. Elementele individuale (funcționalitățile) formularului de abonament electronic pot fi afișate pe diferite pagini ale website-ului, în funcție de designul care poate fi considerat adecvat de către administratorul website-ului. Cu toate acestea, informațiile menționate la punctele 9.2, 9.3 și 9.4 și prezentate în scopul subscrierii, inclusiv consimțământurile și aprobările, vor fi considerate ca o singură declarație de către persoana care a făcut-o.

9.7. Persoanele care completează formularul electronic trebuie să furnizeze informații complete și adevărate despre ei înșiși și despre persoana pe care o pot reprezenta (dacă este cazul).

9.8. Prin completarea tuturor datelor și a detaliilor de contact și trimiterea cererii, orice persoană care a completat formularul de abonament electronic, declară astfel că deține puterea reprezentativă necesară și dă consimțământul expres ca administratorul website-ului să poată utiliza toate datele disponibile și toate mijloacele tehnice pentru comunicarea cu persoana astfel reprezentată (dacă există) și că persoana astfel reprezentată este de acord ca datele relevante să fie transmise.

10. Confirmarea abonamentului

10.1. Confirmarea abonamentului este o declarație electronică făcută de Antipodes prin care confirmă primirea cererii de încheiere a unui Acord pentru furnizarea Serviciului și consimțământul Antipodes de a încheia un astfel de contract.

Administratorul website-ului va întreprinde toate eforturile rezonabile pentru a confirma abonamentul imediat după primirea cererii pentru a încheia un acord pentru furnizarea Serviciului. Cu toate acestea, Antipodes nu este obligat de niciun termen limită pentru crearea unui domeniu client sau verificarea abonamentului și nici nu este responsabil pentru crearea unui domeniu client și confirmarea înregistrării abonamentului, inclusiv motivele refuzului acestuia.

10.2. Antipodes pot, de asemenea, să refuze crearea unui domeniu client dacă acesta găsește numele de domeniu client indicat (sugerat) de către persoana care a făcut înregistrarea, ca fiind ofensator sau degradant în onoarea sau demnitatea unei terțe părți, sau contrar moralității și decenței.

10.3. Administratorul website-ului nu va fi responsabil și nu va fi obligat să verifice dacă numele de domeniu al clientului propus și/sau utilizarea unui domeniu de client cu un astfel de nume încalcă drepturile de autor sau drepturile conexe, brevetele, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

În cazul unor reclamații legale sau altor reclamații formulate de terți împotriva Antipodes, legate de o astfel de încălcare, indiferent dacă este rezonabilă sau nu, clientul va fi obligat să scutească, să elibereze și să despăgubească Antipodes pentru orice despăgubire plătită și alte daune și cheltuieli, inclusiv costurile pentru instanțele judecătorești și onorariile avocaților, legate de desfășurarea litigiilor și a procedurilor extrajudiciare.

10.4. Atunci când creează un domeniu client și confirmă abonamentul, Antipodes va trimite un mesaj e-mail la adresa de e-mail specificată în timpul procesului de abonament, cu următorul conținut:

 • numele de domeniu client;
 • numele de utilizator și parola utilizate de client pentru acces la Prim.io prin domeniul clientului;
 • configurația Prim.io pe care clientul o va folosi;
 • alte informații sau condiții pentru utilizarea Serviciului la discreția Antipodes;

11. Intrarea în Acordul pentru furnizarea de Servicii și intrarea în vigoare a acestuia

11.1. Prin confirmarea abonamentului, va exista o relație contractuală între client și Antipodes pentru furnizarea Serviciului. Prezentul acord pentru furnizarea Serviciului se consideră că a fost încheiat în momentul în care persoana care a făcut abonamentul primește mesajul (aplicație electronică Antipodes) pentru confirmarea abonamentului. Pentru a determina ora primirii declarației electronice, se vor aplica regulile Legii privind documentele electronice și serviciile de certificare electronică.

11.2. Părțile implicate în Acordul pentru Furnizarea Serviciului sunt Antipodes EOOD, cu datele menționate la punctul 1.1., și clientul (persoana care și în numele căreia este depusă cererea de la punctul 9.2 pentru încheierea contractului) cu datele menționate în formularul de abonament și ulterior completate cu datele introduse în Prim.io ca parte a profilului clientului.

11.3. Acordul pentru Furnizarea Serviciului va fi nelimitat în timp, iar Serviciul va fi utilizat în perioadele de abonament atât timp cât contractul este în vigoare.

11.4. Acordul pentru Furnizarea Serviciului va intra în vigoare la data la care clientul își accesează domeniul client pentru prima dată prin intermediul numelui de utilizator și parolelor trimise în mesajul menționat la punctul 10.4.

11.5 Când se încheie Acordul pentru furnizarea Serviciului sau când acesta intră în vigoare, nu este important dacă clientul a ales să utilizeze Serviciul pentru o perioadă de probă.

12. Perioada de probă (trial)

12.1. Perioada de probă va fi de treizeci de zile și începe la data la care este depusă cererea electronică pentru acordul de furnizare a Serviciului (abonament) conform articolului 9, dacă clientul a selectat opțiunea de a utiliza Serviciul pentru o Perioada de probă.

12.2. Clientul nu va datora nicio remunerație pentru utilizarea Serviciului în perioada de probă.

12.3. Prim.io are o funcționalitate care permite unui client, atunci când folosește Serviciul de probă, să fie actualizat continuu cu informații despre perioada rămasă până la sfârșitul perioadei de probă și, de asemenea, să confirme că dorește Serviciul în schimbul prețului relevant după expirarea perioadei de probă.

13. Conținutul Serviciului

13.1. Serviciul furnizat de Antipodes clientului include următoarele:

 1. dreptul netransferabil, neexclusiv și limitat în timp de a utiliza Prim.io (configurație selectată de client) - produs software specializat, accesibil online (program de computer) pentru planificarea resurselor și gestionarea proceselor de afaceri ale întreprinderii instalate pe server(e) care sunt proprietatea Antipodes;
 2. găzduire partajată în care clientul, împreună cu alți clienți, în măsura necesară pentru a utiliza Prim.io, utilizează resurse de calcul și spațiu pe disc pe server(e), precum și alte sisteme și infrastructură software sau hardware, deținute sau utilizate de Antipodes;
 3. întreținerea unui domeniu client prin intermediul căruia clientul accesează și folosește serviciile menționate la punctele precedente.

13.2. Serviciul este furnizat "ca atare". Antipodes nu își asumă nicio răspundere și nici nu garantează că Serviciul va corespunde pe deplin cu natura, caracterul, logica economică, practica comercială, elementele individuale, relațiile, procesele sau operațiunile din activitatea clientului.

Antipodes nu este obligat să modifice, să completeze sau să actualizeze Serviciul la cererea Clientului.

13.3. Prin trimiterea unei cereri electronice de încheiere a unui acord de utilizare a Serviciului, clientul va declara și va fi de acord că este conștient de natura, domeniul de aplicare și funcționalitățile Serviciului și, în special, Prim.io.

13.4. Antipodes va sprijini domeniul clientului numai în contextul Serviciului furnizat prin prezenta. Prin semnarea Acordului pentru Furnizarea Serviciului, clientul nu va dobândi niciun drept de proprietate asupra domeniului clientului sau niciun alt drept de utilizare după rezilierea contractului.

Clientul va fi de acord că la încetarea Acordului pentru Furnizarea Serviciului, Antipodes va avea dreptul să-și șteargă domeniul client și ulterior să creeze un nou domeniu client cu același nume pe care îl poate furniza spre utilizare altui client.

14. Servicii suplimentare

14.1. Configurațiile Prim.io pe care clientul poate alege să le utilizeze nu vor include în mod implicit:

 1. funcționalități/module listate ca având un preț separat pe pagina website-ului care definește configurațiile și planurile lor de prețuri respective (cum ar fi modulele care integrează Prim.io cu platforme electronice de tranzacționare sau sisteme de expediere a mărfurilor);
 2. o modificare specifică a parametrilor restrictivi pentru o anumită configurație, inclusiv numărul de utilizatori eligibili să utilizeze Prim.io;

Orice client care dorește să utilizeze un astfel de serviciu suplimentar poate face cererea corespunzătoare la depunerea cererii de încheiere a contractului sau ulterior printr-o funcționalitate specială în cadrul Prim.io sau regulile de comunicare în conformitate cu aceste Condiții Generale.

Astfel de servicii suplimentare utilizate de client vor deveni parte integrantă a Serviciului și vor fi plătibile pentru perioada respectivă de abonament în conformitate cu Condițiile Generale.

14.2. Serviciul nu va include alte servicii suplimentare care, deși sunt legate de Serviciul furnizat, sunt supuse negocierilor separate între client și Antipodes, cum ar fi:

 1. setări Prim.io
 2. importul inițial de date;
 3. instruire Prim.io;
 4. alte module și funcționalități specifice care pot fi dezvoltate de Antipodes la cererea clientului;

Aceste Condiții Generale și Acordul pentru Furnizarea Serviciului nu se aplică pentru alte servicii care pot fi plătite separat și/sau nu sunt furnizate pe bază de abonament.

14.3. Lista serviciilor suplimentare menționate la acest punct 14 nu este limitativă.

15. Configurări de Servicii și Planuri de Prețuri

15.1. Orice persoană care dorește să utilizeze Serviciul poate alege din configurațiile Serviciului predefinite de Antipodes.

Informații specifice referitoare la fiecare configurație și planuri de prețuri sunt disponibile la https://prim.io/optiuni-de-pret/?lang=ro

Prețurile publicate sunt fără TVA.

15.2. Configurațiile sunt determinate de Antipodes pe baza:

15.2.1. modulelor funcționale și tematice definite în Prim.io;

15.2.2. numărului de utilizatori care pot accesa și lucra cu Prim.io în numele clientului prin domeniul clientului;

15.2.3. restricții specifice, cum ar fi:

 1. cantitatea de date stocate (cantitatea de spațiu pe disc ocupat de client pe serverul Antipodes);
 2. numărul de parteneri - persoane cu status activ (nu sunt incluși parteneri arhivați, în conformitate cu funcționalitatea relevantă Prim.io) ale căror date sunt disponibile în modulul CRM, în pofida naturii relației lor cu clientul;
 3. numărul de articole/materiale aflate în stare activă, datele pentru care sunt disponibile în modulul Logistică, în nomenclatura articolelor;
 4. numărul înregistrărilor din Prim.io referitoare la documentele financiare emise în cursul lunii calendaristice respective, inclusiv facturi, facturi pro forma, note de credit sau debit și chitanțe;
 5. numărul înregistrărilor operațiunilor comerciale, financiare, de depozitare sau logistice ale Prim.io în cursul lunii calendaristice în cauză.

15.3. Prim.io oferă o funcționalitate (raport special) care permite clientului în orice moment pe parcursul valabilității contractului de furnizare a Serviciului să primească informații pentru a lua în considerare volumul de lucru cu Prim.io și restricțiile specifice menționate la punctul 1.5 .2.3.

15.4. În timpul unei operațiuni care poate duce la depășirea oricăreia dintre limitările specifice, Prim.io publică automat un mesaj conform căruia limita a fost depășită și nu permite finalizarea operației. Într-un astfel de caz, pentru a continua operațiunea, clientul trebuie să ia măsurile adecvate pentru a respecta limitările specifice (de exemplu, arhivați documente sau descărcați datele de pe serverul Antipodes) sau treceți la o altă configurație de Serviciu.

15.5. Prin semnarea Acordului pentru Furnizarea Serviciului, clientul va declara și va fi de acord că este familiarizat cu configurațiile Serviciului. Dreptul clientului de a utiliza Serviciul de probă inițial oferă clientului o opțiune suplimentară de a lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la configurația dorită a Serviciului și de a adapta limitele specifice menționate la punctul 1.5.2.3. cu volumul și natura activităților sale.

16. Modificarea configurației

16.1. În orice moment al perioadei de valabilitate a Acordului pentru Furnizarea Serviciului, clientul poate, prin intermediul unei funcționalități speciale, să declare că dorește să utilizeze o configurație diferită a Serviciului. Clientul poate decide să selecteze numai dintre acele configurații furnizate la acel moment, așa cum este specificat pe site-ul web.

Atunci când este necesară o configurație cu funcționalități mai mici și praguri mai mici pentru constrângeri specifice, pot fi aplicate modificări cu condiția ca clientul să alinieze starea configurației în conformitate cu constrângerile prevăzute în configurația necesară.

16.2. În conformitate cu cele de mai sus, clientul poate declara, de asemenea, că dorește să schimbe numărul de utilizatori care pot accesa domeniul clientului și pot utiliza Serviciul. Ori de câte ori numărul solicitat de utilizatori este mai mare decât numărul gratuit de utilizatori specificat pentru configurare, clientul poate indica numărul exact de utilizatori care pot să aibă acces la domeniul său client.

Clientul poate exercita acest drept nu mai mult de o dată într-o perioadă de abonament.

16.3. La primirea cererii clientului, Antipodes va lua imediat măsurile necesare pentru a se asigura că noua configurație poate fi utilizată.

16.4. În pofida oricărei creșteri sau reduceri a costului utilizării Serviciului în funcție de noua configurație selectată sau din momentul în care clientului i s-a oferit posibilitatea de a utiliza noua configurație a Serviciului sau dacă numărul de utilizatori cu acces la domeniul clientului a fost schimbat, clientul va plăti prețul noii configurații sau în funcție de numărul de utilizatori de la începutul următoarei perioade de abonament.

16.5. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, clientul va declara că cererea de modificare a configurației Serviciului utilizat va fi făcută numai de către un utilizator care are dreptul să reprezinte clientul față de terți sau altfel autorizat în mod corespunzător să facă acest lucru. Clientul va garanta respectarea acestei obligații prin atribuirea rolului de utilizator adecvat care îi conferă utilizatorului dreptul de a solicita o modificare a configurației.

17. Perioada de abonament. Preț și Plată

17.1. Perioada de abonament va fi de o lună calendaristică, timp în care clientul se va bucura de dreptul de a utiliza Serviciul contra remunerației, inclusiv utilizarea Prim.io.

17.2. Suma plătibilă de client pentru perioada de abonament va fi stabilită în conformitate cu planul de preț selectat de client pentru configurația de Serviciu dată, plus prețul serviciilor suplimentare solicitate astfel furnizate, inclusiv un număr suplimentar de utilizatori, după cum este menționat la punctul 14.1.

17.3. Antipodes va emite și trimite clientului o factură electronică pentru suma datorată până în a cincea zi a perioadei de abonament (luna calendaristică) pentru care se datorează plata corespunzătoare.

Factura emisă se bazează pe datele profilului clientului (introduse de client în modulul Prim.io CRM, secțiunea Companie) și va fi trimisă la adresa de e-mail listată în acesta. În cazul în care clientul nu a specificat o adresă de e-mail în Prim.io, factura va fi trimisă la adresa de e-mail indicată în detaliile de înregistrare ale clientului de pe site.

17.4. Antipodes nu va fi răspunzător dacă clientul nu a indicat o adresă de e-mail validă în Prim.io sau nu primește factura din orice alt motiv. Nerespectarea facturii nu eliberează clientul de obligația de a plăti costul utilizării Serviciului pentru perioada respectivă de abonament.

17.5. Clientul va efectua plata sumei datorate până în a 15-a zi a lunii perioadei respective de abonament, acceptând și confirmând că factura electronică este un document suficient și valid pe baza căruia se efectuează plata.

17.6. Costul utilizării Serviciului va fi plătit:

 1. din momentul în care va intra în vigoare Acordul pentru Furnizarea Serviciului (momentul accesului la domeniul clientului, astfel cum se menționează la punctul 11.4), din momentul în care Clientul nu a solicitat în mod expres utilizarea Serviciului pentru o perioadă de probă sau
 2. din momentul în care, prin intermediul unei funcții în Prim.io, clientul a declarat că este de acord să continue plata prețului corespunzător al Serviciului în timp ce folosește Serviciul într-o perioadă de probă.

17.7. În cazul în care momentul menționat în paragraful precedent nu coincide cu prima zi a lunii calendaristice (perioada pentru care se datorează plata nu este o lună calendaristică completă), se va determina prețul pentru utilizarea Serviciului pentru această lună calendaristică în consecință, costul fiind de 1/30 din costul total al utilizării Serviciului pentru întreaga parte a lunii calendaristice pentru fiecare zi.

17.8. Plățile se efectuează numai electronic. Plățile vor fi efectuate prin transfer bancar către contul bancar Antipodes, așa cum este listat pe website la pagina Contacte.

Prin trimiterea unei notificări către client în conformitate cu procedura de la punctul 25.1.b, Antipodes poate specifica un alt cont bancar pentru plăți care nu necesită modificarea acestor Condiții Generale.

Alte metode de plată pot fi, de asemenea, convenite între Antipodes și client, prin intermediul altor instrumente de plată electronice sau furnizori de servicii de plată.

Antipodes va notifica clienții despre modalitățile posibile de plată printr-un mesaj pe site-ul web.

17.9. Toate taxele de plată vor fi plătite de client.

17.10. Antipodes nu va fi obligat să trimită confirmarea plății primite, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod explicit acest lucru pentru o anumită plată.

18. Suspendarea accesului la un domeniu client din cauza neplății

18.1. Antipodes va avea dreptul să suspende accesul clientului imediat la domeniul său client atunci când:

 1. perioada de probă a expirat și clientul nu și-a exprimat dorința de a utiliza Serviciul plătit;
 2. clientul nu a respectat perioada de plată menționată la punctul 17.5.

18.2. În cazul în care un domeniu client este suspendat din cauza neplății costului respectiv pentru utilizarea Serviciului, Antipodes va păstra domeniul clientului și va stoca datele introduse și procesate în Prim.io de către client:

 1. treizeci de zile de la suspendarea accesului în conformitate cu punctul 18.1.a.;
 2. nouăzeci de zile de la suspendarea accesului în conformitate cu punctul 18.1.b.

18.3. Dacă, înainte de expirarea perioadei corespunzătoare menționate la punctul anterior, clientul nu declară dorința de a utiliza Serviciul în viitor, Acordul pentru Furnizarea Serviciului va fi reziliat de la data la care perioada relevantă expiră.

În perioadele menționate la alineatul precedent și cu condiția ca clientul să-și îndeplinească toate obligațiile de plată care decurg din acord, Antipodes va oferi clientului acces la domeniul clientului, pentru ca acesta să poată descărca datele colectate de Prim.io și localizate pe serverul Antipodes. Un astfel de acces este oferit la cererea expresă a clientului și numai pentru o zi lucrătoare care trebuie convenită între părți. Clientul poate descărca datele în conformitate cu condițiile de la punctul 22.10.

18.4. Dacă înainte de expirarea perioadei relevante menționate la punctul 18.2. clientul a declarat că dorește să utilizeze Serviciul în viitor, Antipodes va restabili accesul la domeniul clientului după plata prețului stabilit la punctele 17.5 și 17.7, în care clientul ar fi considerat că a folosit Serviciul în perioada în care accesul la domeniul client a fost suspendat.

19. Proprietate intelectuală

19.1. Produsul software (program de computer) Prim.io a fost creat de Antipodes. Dreptul de autor asupra Prim.io, a cărui utilizare este furnizată ca parte a Serviciului, aparține în totalitate companiei Antipodes. Antipodes își rezervă dreptul de a utiliza Prim.io, precum și de a acorda drepturi neexclusive de utilizare a Prim.io către terți.

19.2. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor elementelor din Prim.io și a domeniului client, prin care este utilizat, inclusiv, dar fără a se limita la, cod, design, imagini grafice, descrieri de text și baze de date aparțin companiei Antipodes și nu pot fi utilizate de terți , inclusiv clientul în alte scopuri decât cele descrise în aceste condiții.

19.3. Din momentul în care acordul pentru furnizarea Serviciului intră în vigoare, clientul va dobândi un drept neexclusiv și limitat în timp (în conformitate cu perioadele de abonament relevante pentru care a plătit prețul Serviciului) pentru a utiliza Prim.io în scopul planificării resurselor și al procesului de gestionare a întreprinderii pentru propria activitate comercială, în funcție de funcționalitatea Prim.io.

19.4. Prim.io este instalat pe un server (servere) care sunt proprietatea Antipodes, iar dreptul de utilizare a programului de calculator va fi acordat numai prin furnizarea accesului la client prin intermediul domeniului clientului.

19.5. Clientul nu poate instala sau stoca Prim.io sau elemente individuale ale programului pe dispozitive hardware proprii sau terțe ale clientului sau să transmită de la distanță, să traducă, să revizuiască și să trimită alte modificări în Prim.io. Atunci când astfel de acțiuni sunt necesare în scopurile pentru care clientul a dobândit dreptul de a utiliza Prim.io, inclusiv dacă clientul a descoperit erori în program, clientul ar trebui să ia legătura cu Antipodes pentru a coordona activitățile de urmărire, inclusiv, dacă este necesar, pentru a intra într-o prevedere suplimentară la contract pentru furnizarea Serviciului.

19.6. Fără consimțământul scris al Antipodes, clientul nu poate utiliza domeniul clientului sau Prim.io în alte scopuri comerciale decât cele specificate în aceste Condiții Generale sau în orice alt mod, fie direct, fie indirect, în scopuri de beneficii materiale dincolo de utilizare a Serviciului. În special, fără acordul scris al Antipodes, clientul nu poate copia, modifica, suplimenta sau utiliza Prim.io pentru a crea lucrări derivate.

19.7. Fără consimțământul scris al Antipodes, clientul nu poate distribui, livra, vinde sau permite în mod unilateral utilizarea Prim.io către terți, în numele propriu sau în numele unei terțe părți, sau să ofere asistență în orice alt mod terților pentru scopul încălcării sau eludării interdicțiilor menționate în aceste condiții.

19.8. Nici o parte a acestor Condiții Generale nu poate fi interpretată ca oferind consimțământul expres al Antipodes în temeiul punctului 19.6 sau 19.7.

19.9. În cazul în care clientul sau o terță parte încalcă dreptul de proprietate intelectuală al Antipodes, prin intermediul accesului printr-un domeniu client, Antipodes va avea dreptul imediat și fără niciun avertisment să suspende accesul clientului la domeniul său client și la Prim.io și / sau să rezilieze contractul pentru furnizarea Serviciului. În astfel de cazuri, Antipodes nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate clientului sau terților, cauzate în vreun fel prin suspendarea accesului și/sau anularea contractului.

19.10. Antipodes vor avea dreptul la despăgubiri pentru toate daunele care pot apărea ca o consecință directă și imediată a unei încălcări a drepturilor de autor a Prim.io, inclusiv beneficiile pierdute și alte daune imateriale.

20. Confidențialitatea

20.1. Fiecare parte la Acordul pentru Furnizarea Serviciului se angajează să protejeze informațiile confidențiale ale celeilalte părți.

20.2. Toate faptele, informațiile, soluțiile și datele, care nu sunt publice și au devenit cunoscute părții ca urmare a îndeplinirii obligațiilor sau a exercitării drepturilor sale în temeiul acordului și a căror protejare este în interesul celeilalte părți la care se referă informațiile este considerată confidențială.

Fără limitare, orice informație de natură financiară, comercială sau tehnică, informații cu privire la strategii, practici comerciale, management, personal, contractanți potențiali sau actuali, proprietăți, participații la alte companii comerciale, alte drepturi de proprietate sau imateriale, relații civile și comerciale cu terți, relații cu autoritățile de supraveghere și alte autorități administrative, participarea la proceduri judiciare și preventive, relații de membri în asociații non-profit, organizații profesionale etc., care au devenit cunoscute părții în executarea Acordului pentru Furnizarea Serviciului și nu a fost dezvăluit de cealaltă parte cu indicația explicită că poate fi pus la dispoziția terților, va fi considerat confidențial.

În special, Antipodes consideră confidențiale faptele, informațiile, soluțiile tehnologice și datele referitoare la Prim.io care nu sunt vizibile în utilizarea normală a programului de computer.

În special, toate datele pe care clientul le introduce și le procesează prin Prim.io și care nu sunt cunoscute public vor fi considerate confidențiale.

20.3. Forma în care informațiile relevante au devenit cunoscute părții sau mediul în care sunt stocate nu afectează caracterul confidențial al informațiilor.

20.4. Natura confidențială a informațiilor nu va fi afectată, indiferent dacă a fost furnizată anterior (de exemplu, în cursul negocierilor) sau pe durata Acordului pentru Furnizarea Serviciului.

20.5. Următoarele informații nu vor fi considerate confidențiale:

 1. informații obținute de la un terț care nu a restricționat în mod explicit diseminarea acesteia;
 2. informații care erau cunoscute părții pe o bază legală înainte de stabilirea relațiilor dintre părți;
 3. informații pe care părțile le-au stabilit independent sau au fost dobândite legal de către o altă sursă.

20.6. Fiecare parte este obligată:

 1. să protejeze informațiile confidențiale ale celeilalte părți, cel puțin cu aceeași grijă cu care își privește propriile informații confidențiale;
 2. să utilizeze informațiile confidențiale care au ajuns la cunoștința sa numai în scopul stabilirii unei relații cu cealaltă parte sau a relației deja stabilite pentru furnizarea Serviciului;
 3. să furnizeze informații confidențiale terților numai după acordul prealabil și explicit al părții la care se referă informațiile confidențiale;
 4. să restricționeze accesul personalului său sau al altor persoane contractate la informațiile confidențiale ale celeilalte părți numai în măsura în care un astfel de acces este necesar în scopul stabilirii de relații sau pentru relații deja stabilite pentru furnizarea Serviciului;

20.7. Limitările menționate la alineatul (20) nu se aplică:

 1. informațiilor care fac obiectul dezvăluirii pe baza unui instrument legal sau a unui alt act obligatoriu de către un organism guvernamental competent sau autorizat în mod corespunzător, inclusiv o instanță sau un arbitraj cu jurisdicția corespunzătoare;
 2. informațiilor necesare pentru a fi divulgate unei instanțe sau a arbitrajului jurisdicției corespunzătoare în scopul protejării drepturilor și intereselor legitime ale părții, în cazul unui litigiu între părți legat de neexecutarea Acordului pentru Furnizarea Serviciul de către cealaltă parte la care se referă informațiile.

20.8. Partea care dezvăluie informații în conformitate cu termenii alineatului precedent nu va fi obligată:

 1. să anunțe în prealabil sau să solicite consimțământul celeilalte părți atunci când dezvăluie informațiile;
 2. să anunțe cealaltă parte despre dezvăluirea informațiilor atunci când legislația actuală prevede o limitare pentru o astfel de notificare.

20.9. Dispozițiile alineatului (20) se aplică, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Politica de confidențialitate și în Acordul de prelucrare a datelor cu privire la datele cu caracter personal în sensul Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

21. Drepturile și obligațiile Antipodes

21.1. Antipodes se angajează să depună toate eforturile pentru a oferi clientului posibilitatea de a utiliza Serviciul în perioada de abonament. Cu toate acestea, Antipodes nu va fi obligat și nu va garanta că, în condițiile prezentelor Condiții Generale, va fi în măsură să ofere clientului acces la domeniul său client și utilizarea normală a Prim.io.

În cadrul acestei obligații, Antipodes trebuie să furnizeze conectivitate la Internet pe propriile sale servere unde este instalat Prim.io și să mențină un domeniu client. Antipodes nu este obligat să furnizeze conectivitate echipamentelor clientului la Internet.

21.2. În cazul unor cerințe tehnice specifice pentru utilizarea Serviciului din partea clienților cu privire la sistemele software sau hardware, Antipodes se angajează cu bună-credință să publice informații despre aceste cerințe în conformitate cu punctul 25.9 din Condițiile Generale ale website-ului la propria sa discreție sau într-o altă manieră adecvată.

21.3. Antipodes se angajează să remedieze pe cheltuiala sa și într-un termen rezonabil orice erori (așa cum sunt definite la punctul 23.2 de mai jos) în Prim.io, indiferent dacă acestea erau existente la data la care a fost încheiat Acordul pentru Furnizarea Serviciului sau au avut loc ulterior.

21.4. În scopul respectării cerințelor de confidențialitate ale acestor Condiții Generale și ale Politicii de confidențialitate, Antipodes se angajează să depună eforturi și măsuri rezonabile pentru a asigura:

 • integritatea informațiilor despre clienți, cum ar fi cerința ca datele introduse și procesate de client să nu poată fi modificate / înlocuite în mod neautorizat sau de către persoane neautorizate, în cursul procesării lor și cerința de a nu permite modificarea sau manipularea neautorizată a funcțiilor de prelucrare a datelor (Prim.io);
 • confidențialitatea informațiilor, cum ar fi cerința de a nu divulga informații unor persoane neautorizate în timpul prelucrării acestora;
 • disponibilitatea informațiilor, cum ar fi cerința de a asigura prelucrarea continuă a datelor de către persoane autorizate (utilizatori) și funcționalitatea Prim.io în ceea ce privește prelucrarea datelor și restaurarea rapidă a acestora atunci când este necesar.

21.4.1. Antipodes va întreprinde toate măsurile tehnice necesare pentru a se asigura că datele introduse, procesate și stocate de client atunci când utilizează Serviciul sunt stocate în așa fel încât să împiedice accesul la date fără acces autorizat la domeniul clientului.

21.4.2. Antipodes va fi obligat cel puțin o dată într-o zi lucrătoare să facă copii de rezervă ale datelor clientului care vor fi stocate pe un server diferit de serverul (serverele) pe care datele respective sunt stocate și procesate în mod normal de client . Antipodes va stoca copii de rezervă pentru o perioadă de șapte zile de la data la care au fost făcute, cu excepția cazului în care, la propria lor discreție, decid să păstreze datele pentru o perioadă mai lungă.

În conformitate cu modul convenit între Antipodes și client, copiile de rezervă pot fi utilizate pentru a restaura bazele de date ale clientului în cazul în care integritatea sau disponibilitatea lor au fost deteriorate.

21.5. În cazul accesului neautorizat de către o terță parte la datele clientului, Antipodes va notifica imediat clientul cu privire la incident și cu măsurile luate pentru păstrarea sau restabilirea confidențialității datelor clientului.

Antipodes va fi obligat să depună toate eforturile rezonabile pentru a furniza clientului informații cu privire la circumstanțele din jurul accesului neautorizat la date, inclusiv, acolo unde este necesar, să asiste la protejarea drepturilor și intereselor legitime ale clientului atunci când sunt afectate de terți.

Antipodes nu este obligat, dar poate, la propria sa discreție, să păstreze informații cu privire la momentul la care a fost efectuată o anumită operație în Prim.io și cu privire la utilizatorul (conform datelor de profil) care a efectuat operațiunea. În acest caz, organizarea, domeniul de aplicare și natura informațiilor păstrate vor fi în totalitate o chestiune de discreție a Antipodes și pot fi utilizate numai pentru implementarea măsurătorilor concepute pentru a garanta confidențialitatea informațiilor.

21.6. În conformitate cu cerințele Politicii de confidențialitate, în scopul îmbunătățirii calității Serviciului furnizat, precum și pentru dezvoltarea și prezentarea de noi funcționalități Prim.io, Antipodes poate utiliza informațiile pe care clientul le-a introdus, procesat sau stocat atunci când utilizează Serviciul.

Antipodes va utiliza, de asemenea, datele introduse în Prim.io și care reprezintă profilul clientului la întocmirea facturii menționate la punctul 17.3.

Antipodes poate accesa și utiliza datele ori de câte ori este necesar pentru a detecta accesul neautorizat și a lua măsurile adecvate pentru a soluționa o încălcare.

21.7. Antipodes nu se angajează, inclusiv la cererea expresă a clientului, să acceseze sau să manipuleze altfel datele pe care clientul le-ar fi putut introduce, prelucra sau stoca atunci când utilizează Serviciul.

21.8. Antipodes nu trebuie să controleze sau să mențină funcționalitatea de revizuire automată a operațiunilor efectuate de client atunci când utilizează Serviciul în ceea ce privește respectarea acestor Condiții Generale sau legalitatea acestora.

Fără a aduce atingere celor de mai sus și fără nicio condiție preliminară, Antipodes va avea dreptul să efectueze o inspecție și, în cazul în care va descoperi acțiuni ilegale din partea clientului atunci când folosește Serviciul, inclusiv încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale terților, va trebui imediat să suspende accesul clientului la domeniul clientului și/sau să rezilieze Acordul pentru Furnizarea Serviciului.

Prin acceptarea acestor Condiții Generale, clientul înțelege și este de acord că Antipodes va avea dreptul să decidă ce acțiuni din partea clientului constituie o încălcare a acestor Condiții Generale, să ia măsurile adecvate pentru remedierea încălcării sau să înceteze Acordul pentru Furnizarea Serviciului, fără a datora nicio compensație.

21.9. Antipodes poate trimite comunicări comerciale clientului oferind să-și furnizeze propriile bunuri sau servicii sau ale unor terți. Prin acceptarea Condițiilor Generale, clientul va fi de acord să primească comunicări comerciale de la Antipodes.

21.10. Antipodes se angajează să întrețină e-mail-ul support@prim.io și să răspundă la întrebările clienților într-un termen rezonabil cu privire la problemele întâmpinate în furnizarea Serviciului, inclusiv funcționarea Prim.io.

21.11. În modul stabilit în aceste Condiții Generale, Antipodes va avea dreptul unilateral să modifice Condițiile Generale, Configurările Serviciilor și Planurile de Preț.

21.12. Drepturile și obligațiile Antipodes menționate mai sus în legătură cu furnizarea Serviciului nu sunt descrise în mod exhaustiv. Drepturile sau obligațiile individuale din partea Antipodes pot fi, de asemenea, conținute în alte texte ale acestor Condiții Generale.

22. Drepturile și obligațiile clientului

22.1. Clientul se angajează să respecte aceste Condiții Generale, precum și alte documente obligatorii din punct de vedere juridic la care se referă aceste Condiții Generale, în măsura în care acestea conțin condiții de utilizare a Serviciului, precum și Politica de confidențialitate și Acordul de prelucrare a datelor.

22.2. Clientul se angajează să respecte toate instrucțiunile individuale (adresate clientului individual) sau generale (adresate tuturor clienților) definite de Antipodes care se referă la funcționarea corectă a Prim.io și care oferă acces la domeniul clientului și măsurile referitoare la la protecția datelor clienților;

22.3. Clientul se angajează să utilizeze Serviciul cu bună credință, în conformitate cu desemnarea Prim.io, precum cum este definită în aceste Condiții Generale și în scopul propriei sale activități comerciale;

22.4. Prin utilizarea Serviciului, clientul va fi obligat să respecte prevederile legale obligatorii ale legislației în vigoare, starea generală și bunele moravuri, inclusiv să nu încalce în niciun fel drepturile materiale sau imateriale sau interesele legitime ale Antipodes sau ale terților.

22.5. La utilizarea Serviciului, clientul va fi obligat:

 1. să nu distribuie nicio informație care poate reprezenta secret comercial sau de afaceri sau alte informații confidențiale aparținând Antipodes sau terților;
 2. să nu disemineze, să stocheze, să nu primească sau să ofere acces la informații de orice fel, deținerea, utilizarea sau distribuirea care sunt interzise de legislația în vigoare, inclusiv fișiere sau fragmente individuale de fișiere care încalcă drepturile de autor străine sau alte drepturi asociate drepturilor de proprietate intelectuală;
 3. să nu utilizeze software-ul, scripturile, limbajele de programare și alte tehnologii, inclusiv spam, care ar putea împiedica utilizarea Serviciului de către alți clienți sau pot încălca integritatea sau funcționarea normală a software-ului sau a sistemelor hardware aparținând Antipodes sau terților;

22.6. Clientului i se va cere să mențină date curente, complete și corecte în Prim.io, reprezentând profilul său de client.

22.7. Acordul pentru Furnizarea Serviciului nu va acorda clientului dreptul de a instala Prim.io pe propriul sistem hardware sau al unei terțe părți, de a-l utiliza în orice alt mod decât prin intermediul domeniului clientului, sau de a copia, stoca, difuza, traduce, procesa sau modifica în orice alt mod Prim.io, inclusiv atunci când consideră că acest lucru poate fi necesar pentru eliminarea erorilor.

22.8. Clientul nu va avea dreptul să întreprindă nicio acțiune sau să asiste terțe părți pentru a crea instrumente derivate ale produselor Prim.io.

Mai mult decât atât, clientul nu va fi îndreptățit să preia resurse informaționale sau părți din resurse informaționale prin mijloace tehnologice care pot aparține bazelor de date Prim.io în scopul creării propriilor baze de date derivate.

22.9. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel, clientul va fi obligat în mod independent să facă setările din Prim.io necesare pentru propria afacere și funcționarea normală, ținând cont de Instrucțiunile generale disponibile pe site sau de instrucțiunile individuale ale Antipodes cu privire la care clientul a fost notificat în conformitate cu aceste Condiții Generale.

22.10. Clientul poate descărca informațiile pe care le-a introdus și le-a procesat prin Prim.io, în măsura în care o astfel de funcționalitate a fost prevăzută în Prim.io pentru a permite astfel de informații să fie descărcate de către client și numai astfel de informații care sunt avute în vedere în astfel de funcționalități.

La data adoptării acestor Condiții Generale, Prim.io conține funcționalități pentru descărcarea informațiilor prin exportarea în format de fișier Excel. (XLS).

Orice informație pentru care Prim.io nu conține o funcționalitate pentru descărcare, indiferent de tipul, natura și modalitatea de procesare a acesteia, nu poate fi descărcată, stocată și procesată de client pe propriile sale dispozitive, cu excepția cazului în care condițiile de transmitere a acestor informații sunt convenit explicit cu Antipodes.

22.11. În conformitate cu funcționalitățile Prim.io și organizarea propriei afaceri, clientul va fi obligat (după accesul inițial la domeniul clientului, prin intermediul accesului furnizat de Antipodes) în mod independent:

 1. să creeze, să furnizeze și să administreze, inclusiv dacă este necesar, să elimine sau să șteargă orice mijloc de acces (nume de utilizator și parole) la domeniul său client al oricăror utilizatori care, în numele clientului, pot accesa domeniul clientului și pot colabora cu Prim.io;
 2. să atribuie utilizatorilor rolurile respective în Prim.io, definind astfel nivelul drepturilor pe care le au atunci când lucrează cu Prim.io.

22.12. Clientul va fi obligat ca parte a activităților sale, să creeze organizația necesară (nume de utilizator și parole) pentru identificarea și autentificarea dreptului de acces la domeniul clientului, numai de către acei utilizatori care au dreptul de a accesa și de a lucra cu Prim.io în numele clientului. Clientul va fi responsabil pentru toate acțiunile efectuate atunci când folosește numele de utilizator și parolele pentru a accesa domeniul clientului pe care l-a creat și furnizat.

În conformitate cu modul stabilit în aceste Condiții Generale, clientul va fi obligat să informeze imediat Antipodes despre fiecare caz de încălcare a regulilor de acces la domeniul său client, indiferent dacă încălcarea a fost comisă de un utilizator autorizat în mod corespunzător sau de un terț.

22.13. Drepturile și obligațiile clientului menționate anterior, care decurg din utilizarea Serviciului, nu sunt descrise în mod exhaustiv. Drepturile sau obligațiile individuale ale clientului pot fi, de asemenea, conținute în alte texte ale acestor Condiții Generale.

23. Răspunderea

23.1. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, clientul va declara că este conștient de funcționalitățile Prim.io și că utilizarea Serviciului va fi pe propriul risc și pe propria răspundere. Părțile convin că Antipodes nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate clientului, inclusiv beneficiile pierdute, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul, cu excepția cazului în care prejudiciul este cauzat de Antipodes în mod intenționat sau din cauza neglijenței grave.

În special, Antipodes nu va fi răspunzător în fața clientului sau a terților pentru daune și beneficii pierdute care pot apărea ca urmare a pierderii, ștergerii sau modificării informațiilor, materialelor, documentelor, mesajelor sau a oricăror date de orice fel, indiferent de motive care au dus la apariția pagubei.

Antipodes nu va fi răspunzător față de client sau de terți pentru daune și beneficii pierdute care pot apărea ca urmare a utilizării datelor incomplete, inexacte sau nesigure, precum și a mesajelor electronice și a altor informații schimbate între client și terți prin intermediul funcționalității Prim.io, indiferent de motivele care au dus la apariția pagubei.

23.2. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, clientul va declara că este conștient de posibilitatea ca Prim.io să conțină erori și că clientul nu va pretinde nicio despăgubire de la Antipodes pentru orice daune directe sau indirecte, materiale sau imateriale și pierderea beneficiilor cauzate prin erori în Prim.io, cu excepția cazului în care dauna a fost cauzată de Antipodes în mod deliberat sau din cauza neglijenței grave.

Funcționalitatea inoperantă totală sau parțială va fi considerată o eroare în Prim.io.

23.3. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, clientul va declara că este conștient și că este de acord că există posibilitatea ca circumstanțe neprevăzute să poată apărea care pot duce la întreruperi ale accesului la domeniul client sau la utilizarea Prim.io sau care, în orice alt fel, pot provoca o restricție sau o interferență în utilizarea Serviciului. Clientul va fi de acord că, în astfel de cazuri, el/ea nu va cere nicio despăgubire de la Antipodes pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, materiale sau imateriale și beneficii pierdute.

Mai mult decât atât, Antipodes nu va fi răspunzător pentru daunele de orice fel cauzate de forță majoră sau accidente sau orice circumstanțe care depășesc controlul Antipodes și care nu pot fi prevăzute sau prevenite. Pentru a evita orice îndoială, părțile acceptă și convin că astfel de circumstanțe neprevăzute sunt, dar nu se limitează doar la, întreruperea alimentării cu energie, probleme în rețeaua globală (Internet), precum și acte ilegale ale unor terți, cauzând întreruperea directă sau indirectă a accesului clientului la domeniul clientului.

În cazul în care Antipodes nu poate furniza utilizarea Serviciului din cauza forței majore, acesta va urmări să informeze clientul în timp util și în măsura posibilului și în conformitate cu modul de la punctul 25.9, despre natura evenimentului de forță majoră și posibilele consecințele pentru îndeplinirea Acordurilor de Furnizare a Serviciului.

23.4. Acceptând acești termeni generali, clientul va declara că este informat și este de acord că Antipodes va avea dreptul să elimine accesul la domeniul clientului sau să ia, în orice alt mod, măsuri pentru a preveni, restricționa sau împiedica utilizarea Serviciului, în prezența oricăreia dintre următoarele condiții:

 • acțiunile vor fi necesare pentru a preveni sau elimina consecințele oricăror evenimente nefavorabile care sunt dăunătoare calității Serviciului, inclusiv cele care privesc securitatea accesului clientului la domeniile clientului, colaborarea cu Prim.io sau bazele de date ale clienților;
 • acțiunile vor fi necesare pentru rezolvarea erorilor din Prim.io;
 • acțiunile vor fi necesare pentru verificarea și implementarea de noi funcționalități sau pentru optimizarea celor existente în Prim.io;
 • acțiunile vor fi necesare pentru verificarea, asistența tehnică, îmbunătățirea sau optimizarea sistemelor software și hardware și a infrastructurii deținute sau utilizate de Antipodes (proceduri preventive care pot fi planificate sau accidentale).

Clientul va fi de acord că, în cazurile de mai sus, el/ea nu va solicita beneficii de la Antipodes pentru orice daune materiale sau imateriale și pierderea beneficiilor cauzate de incapacitatea, limitările sau deteriorarea Serviciului furnizat, cu condiția ca Antipodes să facă eforturi rezonabile pentru a limita perioada în care utilizarea Serviciului a devenit imposibilă sau dificilă. În astfel de cazuri, Antipodes va anunța clienții în prealabil cu privire la orice întrerupere temporară iminentă a accesului sau orice alte dificultăți în utilizarea Serviciului menționat la punctul 25.9. În cazul în care acțiunile Antipodes afectează clienți individuali, notificarea se va efectua în conformitate cu punctul 25.1.b.

23.5. Antipodes nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune directe sau indirecte de orice natură care apar în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Prim.io sau de a accesa domeniul clientului.

Antipodes nu va fi răspunzător în cazurile în care clientul nu poate utiliza capacitatea maximă a Serviciului furnizat din motive care depind de echipamentul utilizat de client. În special, dar nu limitat numai la, Antipodes nu are obligația de a asista clientul în optimizarea sistemelor sale software sau hardware în scopul colaborării cu Serviciul și conectivitatea.

23.6. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, clientul va declara că este înștiințat și că este de acord că Antipodes nu are nicio obligație de examinare și nici Prim.io nu conține funcționalități care să examineze automat datele și materialele de orice natură pe care clientul le-a introdus, prelucrat și stocat în Prim.io, din punctul de vedere al legalității utilizării, justificării, exhaustivității, autenticității sau scopurilor pentru care datele sunt prelucrate.

În pofida celor de mai sus, din proprie inițiativă sau după înștiințarea din partea unei terțe părți, Antipodes va avea dreptul să investigheze și să suspende accesul la domeniul clientului, să restricționeze utilizarea Serviciului sau să aibă acces la categorii individuale de date atunci când datele prelucrate încalcă aceste Condiții Generale, normele imperative ale legislației actuale, moralitatea sau care pot prejudicia drepturile și interesele legitime ale terților. În aceste cazuri, Antipodes nu va fi răspunzător pentru daunele și beneficiile pierdute ale clientului sau a terților care rezultă din suspendarea, încetarea sau limitarea accesului.

Responsabilitatea pentru legalitatea, veridicitatea, caracterul complet și respectarea scopurilor relațiilor pentru care datele și materialele sunt introduse, prelucrate sau stocate de Prim.io este a clientului. Antipodes nu va fi răspunzător în raport cu clientul sau orice terță parte pentru stabilirea, implementarea și încetarea relației dintre client și terți, inclusiv daune și profituri pierdute ca urmare a unei astfel de relații, atunci când, în vreun fel, utilizarea Serviciului este asociat cu o astfel de relație. În mod deosebit, această regulă privește, dar nu se limitează la, relații:

 • conectate cu datele personale procesate de client prin Prim.io sau
 • pe care clientul le-a stabilit sau cu privire la care efectuează operațiuni utilizând funcționalități sau module în Prim.io pentru integrarea cu platformele de comerț electronic sau furnizorii de servicii de expediere a mărfurilor.

23.7. Clientul va fi obligat să despăgubească Antipodes pentru orice daune cauzate de utilizarea Serviciului cu încălcarea acestor Condiții Generale sau a reglementărilor imperative ale legislației aplicabile. Clientul va fi obligat să despăgubească Antipodes pentru orice daune cauzate de acțiunile utilizatorilor cărora clientul le-a furnizat mijloacele și condițiile de acces la domeniul clientului.

23.8. Clientul este obligat să despăgubească Antipodes pentru toate daunele și beneficiile pierdute, inclusiv, dar fără a se limita la, penalități financiare, onorariile avocaților și alte costuri, rezultate din sancțiuni administrative, cereri aduse împotriva Antipodes sau despăgubiri plătite terților în legătură cu utilizarea Serviciului de către client cu încălcarea prevederilor legale imperative, a moralității sau într-o manieră care poate cauza prejudicii drepturilor și intereselor legitime ale terților.

23.9. Clientul se angajează să despăgubească Antipodes pentru toate daunele cauzate de utilizarea domeniului clientului și Prim.io de către terți, cărora clientul (sau utilizatorii care acționează în numele său), cu încălcarea acestor Condiții Generale, le-a furnizat mijloace de identificare (nume de utilizator și parola) sau condiții furnizate în alt mod pentru accesul la Prim.io.

24. Încetarea Acordului

24.1. Cu excepția celor prevăzute în aceste Condiții Generale, Acordul pentru furnizarea Serviciului va fi reziliat:

 1. de comun acord între părți.
 2. în cazul modificărilor și completărilor la Condițiile Generale din partea Antipodes, cu care clientul nu este de acord;
 3. în cazul neplății din partea clientului a prețului de plătit pentru o perioadă de abonament și a expirării termenilor stabiliți în Condițiile Generale în cursul cărora a fost suspendat accesul la domeniul clientului;

24.2. Încetarea contractului de furnizare a Serviciului nu va scuti clientul de obligația de a plăti prețul Serviciului utilizat înainte de data la care a fost suspendat accesul la domeniul său de client.

24.3. În cazul în care una dintre părțile din Acordul pentru Furnizarea Serviciului nu își respectă obligația în temeiul prezentelor Condiții Generale din motive de răspundere proprie, cealaltă parte poate rezilia acordul, după care va acorda părții vinovate suficient timp cu avertisment că, după expirarea termenului, acordul va fi considerat reziliat. Termenul menționat la acest punct nu poate fi mai mic de trei zile lucrătoare.

Antipodes poate declara că încetează acordul fără notificare prealabilă și fără a fi obligat să plătească despăgubiri, atunci când constată că clientul, cu acțiunile sale și în legătură cu Serviciul astfel furnizat, a încălcat regulile stabilite în aceste Condiții Generale privind Politica de confidențialitate, proprietatea intelectuală, interdicții în legislația aplicabilă sau standarde morale general acceptate.

24.4. Cu excepția cazurilor și condițiilor menționate la punctul 24.5, după încetarea sau anularea Acordului pentru Furnizarea Serviciului, Antipodes nu va stoca date pe care clientul le-a introdus și procesat în Prim.io și care se află pe serverul Antipodes. , și le va distruge imediat într-un mod care împiedică recuperarea lor.

Antipodes nu este obligat și nu poartă nicio responsabilitate pentru stocarea datelor pe care clientul le-a introdus în Prim.io, după rezilierea sau anularea Acordului pentru Furnizarea Serviciului, indiferent de motivele pentru rezilierea sau anularea acestuia.

24.5. În cazul în care Acordul este reziliat din cauza neîndeplinirii din partea clientului, Antipodes va stoca informațiile pe care clientul le-a introdus în Prim.io și care se află pe serverul Antipodes la data încetării, timp de șaizeci de zile după data încetării Acordului. La expirarea acestei perioade, Antipodes poate distruge datele într-un mod care împiedică restaurarea acestora.

În perioada menționată mai sus de șaizeci de zile, cu condiția ca clientul să-și îndeplinească toate obligațiile de plată care decurg din Acord, Antipodes va oferi acces clientului la domeniul clientului, pentru ca acesta să poată descărca datele introduse în Prim.io și care se află pe serverul Antipodes la data încheierii Acordului.

Un astfel de acces este oferit la cererea expresă a clientului și numai pentru o zi lucrătoare care trebuie convenită între părți.

Clientul poate descărca în conformitate cu condițiile de la punctul 22.10.

Regula menționată la acest punct 24.5 nu se aplică informațiilor, materialelor, documentelor, mesajelor și datelor de orice natură a căror deținere, utilizare sau distribuție este interzisă de legislația în vigoare, inclusiv fișiere sau fragmente separate de fișiere care încalcă drepturi de autor străine sau alte drepturi legate de proprietatea intelectuală. Antipodes poate șterge imediat, fără compensarea cuvenită, astfel de date, materiale, documente sau mesaje la propria sa discreție.

24.6. În cazul rezilierii sau anulării Acordului de Furnizare a Serviciului, în măsura în care acest lucru este permis în conformitate cu prevederile imperative ale legislației aplicabile, Antipodes nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune sau beneficii pierdute din partea a clientului sau a terțelor persoane cauzate sau în legătură cu încetarea sau anularea contractului pentru furnizarea Serviciului. În mod deosebit, dar fără limitare la, Antipodes nu va fi răspunzător pentru daunele de orice fel, inclusiv beneficiile pierdute, cauzate de:

 • acces terminat la domeniul client;
 • încetarea utilizării Prim.io;
 • incapacitatea clientului de a accesa și utiliza datele pe care le-a introdus în Prim.io și care se află pe serverul (serverele) Antipodes;
 • distrugerea datelor în conformitate cu modul de la punctele 24.4 sau 24.5, inclusiv atunci când a fost primită o cerere de transfer sau furnizarea de acces la date, dar clientul nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul contractului.

25. Comunicarea dintre Antipodes și Client

25.1. Toată corespondența dintre părți în legătură cu implementarea, rezilierea sau anularea Acordului pentru furnizarea Serviciului se va face în formă electronică scrisă prin e-mail, sub rezerva următoarelor condiții:

 1. declarațiile clientului vor fi trimise prin e-mail de la adresa de e-mail a clientului, așa cum este indicată în profilul clientului, și se adresează următoarei adrese de e-mail Antipodes info@prim.io;
 2. declarațiile Antipodes vor fi trimise prin e-mail de la info@prim.io și sunt adresate către adresa de e-mail indicată în profilul clientului;
 3. declarația este înregistrată tehnologic într-un mod care permite reproducerea acesteia.

25.2. Părțile declară că declarațiile emise sau primite de la adresele de e-mail indicate la punctul anterior vor fi făcute de o persoană care reprezintă partea la Acord și care va avea dreptul să le trimită/primească în numele părții respective.

25.3. Declarațiile la care se face referire în paragraful precedent se consideră că au fost trimise și primite în conformitate cu regulile Legii privind documentele electronice și serviciile de certificare electronică.

În sensul acestor Condiții Generale, se va considera că destinatarul a aflat despre conținutul declarației în prima zi lucrătoare următoare zilei de primire cel târziu.

25.4. Părțile convin că nu există nicio cerință expresă pentru confirmarea primirii mesajului care conține declarația relevantă, notificarea sau alt document electronic.

25.5. Toate mesajele trimise de la adresele de e-mail, așa cum este indicat/definit la punctul 25.1, vor fi considerate ca fiind trimise în numele părții respective.

25.6. Părțile sunt de acord că, dacă oricare dintre ele nu acceptă o adresă de e-mail validă sau nu și-a actualizat adresa de e-mail (sau în cazul în care Antipodes nu are o astfel de adresă indicată pe site), declarația, avizul sau orice alt document, care rezultă din Acordul pentru furnizarea Serviciului, se consideră că a fost primit de partea vinovată în ziua în care a fost trimis de cealaltă parte.

25.7. Fiecare parte poate, în cazul în care consideră necesar, să adreseze un mesaj contrapartidei prin livrare înregistrată. Părțile nu sunt obligate să comunice în așa fel, chiar și în condițiile prevăzute în paragraful anterior.

25.8. Mesajele verbale, inclusiv prin telefon, trebuie confirmate în formă electronică scrisă, în conformitate cu modul din paragrafele anterioare. Data primirii mesajului va fi data la care a fost primit mesajul de confirmare.

25.9. Clientul este de acord că notificările generale sau instrucțiunile de lucru cu Prim.io adresate tuturor sau unui grup de clienți pot fi publicate de Antipodes într-un mod adecvat pe website. În acest caz, data primirii notificării sau a instrucțiunilor de către client va fi data publicării pe site.

26. Întreținere și asistență în legătură cu utilizarea Serviciului

26.1 Corespondența dintre părți în legătură cu utilizarea Serviciului, întreținerea și depanarea acestuia, se realizează prin două canale pe care Antipodes le pune la dispoziție - prin e-mail la info@prim.io sau telefonic la+ 40 (31) 631 4371.

26.2. Serviciul „Asistență prin e-mail” nu este supus facturării și este gratuit pe toată perioada contractului. Se desfășoară în formă scrisă prin poștă electronică (e-mail). Serviciul este valabil de la data confirmării înregistrării de către client, care este considerată începutul relației contractuale dintre părți conform Art. 11 din actualul Termeni si Condiții Generale, și pe toată perioada contractului.

26.3. Serviciul „Asistență telefonică” este gratuit în primele 6 luni de la data confirmării înregistrării de către client, care se consideră începutul relației contractuale dintre părți conform Art. 11 din actualul Termeni si Condiții Generale.

După expirarea perioadei de asistență telefonică gratuită timp de 6 luni, clientul poate continua să utilizeze serviciul de asistență prin e-mail gratuit. În cazul în care clientul dorește să folosească în continuare serviciul „Asistență telefonică” după perioada gratuită, acesta va fi taxat suplimentar conform condițiilor actuale de preț.

26.4 Încetarea accesului la serviciul „Asistență telefonică” pentru toți clienții, indiferent de planul de preț selectat, se efectuează:

 • a) la cererea clientului;
 • b) în caz de nerespectare a termenului de la punctul 17.5.

27. Aplicarea serviciilor de „Asistență telefonică” și „Asistență prin e-mail”.

27.1 Serviciile „Asistență telefonică” și „Asistență prin e-mail” acoperă următoarele activități:

a) Răspunsuri la întrebări și probleme care pot fi întâlnite în sistemul Prim.io. De exemplu:

 • „Nu mă pot conecta. Am o problemă cu autentificarea/parola/numele de utilizator.”
 • „Nu găsesc o referință pentru bunurile vândute astăzi”.
 • „Unde găsesc o listă de comenzi de furnizor/vânzări către clienți?”
 • „Cum editez/șterg/anulez un document?”
 • „De ce nu pot scoate un articol din depozit cu toate că îl am stoc?”

b) Furnizarea de materiale pentru lucrul cu sistemul, inclusiv:

 • pagini din Ghidul utilizatorului;
 • link-uri către materiale video/ tutoriale Youtube.

c) Rezolvați erori, probleme cu comportamentul neașteptat al sistemului care nu se datorează unei configurări greșite. De exemplu:

 • Mesaje de eroare de sistem care împiedică utilizatorii să lucreze;
 • Operațiunile se blochează/ecranul se blochează.

d) Probleme care pot apărea după actualizarea la o versiune mai nouă a sistemului.

27.2. Întrebările și sugestiile legate de configurația sistemului și logica de funcționare ar trebui direcționate de către utilizatorii cheie ai sistemului, din partea clientului, către consultantul de implementare, din partea Antipodes.

27.3 Programul de lucru al departamentului de suport și întreținere, care oferă serviciile „Asistență telefonică” și „Suport prin e-mail”, este de la 09:00 la 18:00, în fiecare zi lucrătoare.

IV. MODIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE

28. Modificarea Condițiilor Generale

28.1. Aceste Condiții Generale, inclusiv configurațiile Serviciului și Planurile de Prețuri, precum și alte documente obligatorii din punct de vedere juridic la care se referă Condițiile Generale, precum Politica de confidențialitate și Acordul de prelucrare a datelor pot fi modificate unilateral de Antipodes.

28.2. Modificările vor fi publicate pe website și, atunci când reprezintă modificări sau completări la configurațiile Serviciului sau la Planurile de Prețuri care se referă la Clienții care au deja relații stabilite în ceea ce privește Serviciul, Antipodes va trimite o notificare către Clienții relevanți în conformitate cu modul punctului 25.1. b.

28.3. Modificările vor intra în vigoare imediat după data publicării lor pe site, indiferent dacă se referă la persoane care utilizează numai conținutul public al website-ului sau la clienți.

28.4. În termen de o săptămână de la data la care modificările menționate la punctul 26.2 au fost postate sau a fost trimisă o notificare, orice client care nu este de acord cu modificările poate declara în mod expres că le respinge. O astfel de declarație va fi considerată o declarație a clientului că nu mai dorește să utilizeze Serviciul și dorește să denunțe Acordul pentru furnizarea Serviciului. Într-un astfel de caz, Acordul pentru furnizarea Serviciului se va încheia la sfârșitul perioadei de abonament în care a fost trimisă declarația. După expirarea acestei perioade de abonament (încetarea contractului), Antipodes poate șterge imediat domeniul clientului și poate distruge datele pe care clientul le-a introdus și le-a procesat în Prim.io.

28.5. Pentru perioada de la data la care intră în vigoare modificările la Condițiile Generale până la încetarea Acordului pentru furnizarea Serviciului, clientul va datora o remunerație pentru orice utilizare a Serviciului, pe care o poate datora înainte de data la care intră în vigoare modificările la Condițiile Generale.

28.6. Orice client care, în perioada de o săptămână menționată la punctul 26.4, nu a declarat că respinge modificările, este considerat a fi familiarizat cu acestea și a le fi acceptat necondiționat.

28.7. În conformitate cu prevederile acestei secțiuni, nu poate fi făcută nicio modificare a oricăror condiții convenite explicit între client și Antipodes pentru furnizarea Serviciului, care diferă de aceste Condiții Generale, Configurațiile Serviciului publicate sau Planurile de Preț.

V. ALTE

29. Nulitatea

29.1. Părțile declară că, dacă oricare dintre clauzele din aceste Condiții Generale devine nevalidă, acest lucru nu va duce la anularea Acordului pentru furnizarea Serviciului sau a părților sale sau a altor clauze ale Condițiilor Generale. Clauza nevalidă va fi înlocuită de regulile imperative de drept sau de practica comercială stabilită.

30. Soluționarea litigiilor. Lege aplicabilă

30.1. Orice litigii între Antipodes și client cu privire la încheierea, punerea în aplicare, încetarea sau anularea unui Acord pentru furnizarea Serviciului sau între Antipodes și o persoană care utilizează conținutul public al site-ului va fi soluționată prin negocieri între părți într-un spirit de înțelegere reciprocă. În cazul în care părțile nu ajung la un acord, litigiul va fi trimis instanței competente din zona de jurisdicție a biroului corporativ al Antipodes.

30.2. Dacă nu se convine altfel, toate relațiile și acordurile cărora li se aplică aceste Condiții Generale vor fi supuse legii bulgare. Pentru orice problemă care nu este acoperită de aceste Condiții Generale, se vor aplica prevederile legislației aplicabile din Republica Bulgaria.