POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Noi, la Antipodes, acordăm o atenție specială confidențialității datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Această politică conține informații despre datele personale pe care le colectăm, scopurile pentru care le folosim și drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. personale pe care noi le prelucrăm. Vă rugăm să citiți cu atenție această politică, deoarece se aplică atunci când accesați și utilizați site-ul web și serviciul. Dacă nu doriți ca datele dvs. personale să fie prelucrate în modul descris în politică, vă rugăm să nu ni le trimiteți, să nu accesați site-ul web și conținutul acestuia și să nu utilizați serviciile accesibile prin intermediul acestuia.

I. Date generale

Acest serviciu este furnizat iar website-ul este înregistrat, administrat și întreținut de Antipodes EOOD, CUI 130168396, cu sediul social la adresa: Bulgaria, Sofia 1172, Dianabad, Bulevardul G.M. Dimitrov Nr. 60, ap. 84 (denumit în continuare, pe scurt, "Antipodes" sau "noi" ).

Scopurile și mijloacele prin care sunt prelucrate datele utilizatorilor website-ului și ale Serviciului sunt definite de Antipodes, care este și administratorul datelor personale relevante. Această politică se aplică împreună cu alte documente disponibile pe site, cum ar fi Condițiile generale de utilizare, care pot conține, de asemenea, motive sau condiții separate pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

Termenii; Website-ul ; Serviciu ; Prim.io ; Client ; Domeniul client ; Utilizator ; Profil ; Profilul clientului ; Conținut public de pe site vor avea sensul atribuit acestora în Condițiile generale de utilizare.

Această politică, împreună cu orice alte documente care guvernează relația dintre dvs. și Antipodes, nu limitează sau invalidează orice drepturi legate de prelucrarea datelor dvs. personale care ar putea decurge din legea aplicabilă.

În cazul oricărei discrepanțe între Politică și orice dispoziții legale sau consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vom respecta cu prioritate dispozițiile relevante ale legii sau consimțământul dumneavoastră.

Toate aspectele referitoare la aplicarea acestei politici și exercitarea drepturilor dvs. referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale de către Antipodes ne pot fi adresate, în orice moment, la adresa Antipodes de mai sus sau prin e-mail la: info@prim.io. Ne vom strădui să răspundem fără întârzieri nejustificate și vă vom cere să denumiți cererea dvs. în modul următor: " date personale "sau "confidențialitate" ".

Prezenta politică nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Antipodes, în calitate de procesator de date, în numele oricărui alt administrator de date în calitate de client, în sensul Condițiilor generale de utilizare, reglementate de un acord de prelucrare a datelor, cu excepția cazurilor în care acordul se referă la această politică.

II. Datele personale pe care le colectăm și le prelucrăm

Scopul nostru este să colectăm și să prelucrăm doar datele personale necesare, care ne vor permite să vă oferim acele servicii care vă vor oferi cel mai bun rezultat posibil.

Putem colecta datele dvs. personale în mai multe moduri diferite. Cel mai frecvent mod este când voi ne furnizați propriile date. De exemplu, în astfel de cazuri, în conformitate cu Condițiile generale de utilizare, vă abonați la site-ul web pentru a utiliza Serviciul sau când ne trimiteți informațiile dvs. personale atunci când vă exercitați drepturile menționate mai jos. În astfel de cazuri, aveți dreptul să alegeți dacă să ne furnizați datele dvs. personale. În cazul în care solicităm să ne furnizați datele dvs. personale, indiferent de modul în care acestea sunt solicitate, veți avea dreptul să refuzați. Cu toate acestea, în cazul în care datele sunt necesare pentru stabilirea unei relații cu Antipodes, utilizarea unui serviciu sau funcționalitate, această relație poate să nu fie stabilită sau este posibil să nu puteți utiliza serviciul sau funcționalitatea.

Consimțământul expres nu este întotdeauna o condiție necesară sau obligatorie pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă avem, de exemplu, un alt temei legal prevăzut de lege. De asemenea, putem prelucra astfel de date cu caracter personal care nu au fost transmise de dvs. Un astfel de caz poate fi, de exemplu, atunci când un client al Serviciului a trimis datele dvs. cu caracter personal ca utilizator al Serviciului pentru a crea un profil de client în numele dvs. în Prim.io, iar aceste date ne-au fost transmise în mod legal de către terți sau sunt disponibile din surse publice. Indiferent de sursa datelor, vom aplica întotdeauna această politică, iar drepturile dvs. legale nu vor fi afectate.

Datele pe care le colectăm depind de scopul pentru care sunt prelucrate și de relația pentru care sunt colectate.

Datele personale pe care le prelucrăm pot include următoarele:

 • numele, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon sau alte date de contact similare;
 • nume de utilizator; parole de acces; alte date care ar putea permite identificarea dvs. ca utilizator al Serviciului (de exemplu, accesul la un domeniu client sau pentru a putea lucra cu Prim.io). Aceasta ar putea include și alte date, de exemplu un rol în cadrul rolului Prim.io și setări personale care definesc restricțiile și drepturile atunci când utilizați Serviciul în calitate de utilizator;
 • alte date cu caracter personal pe care ni le-ați trimis la discreția dvs., de exemplu în legătură cu notificări, cereri sau orice fel de alte întrebări adresate nouă.

Putem folosi, de asemenea, alte date care nu vă pot identifica direct, dar care pot fi conectate cu dvs. împreună cu alte date sau care vă pot servi pentru a vă identifica prin terțe părți, de exemplu o adresă IP. Aceste date ne sunt trimise atunci când vizitați site-ul web ca parte a procesului de comunicare automatizată între serverele noastre și browserul dvs. web. Aceasta poate include: tipul de browser pe care îl utilizați; data și ora la care ați vizitat site-ul web; paginile site-ului web vizitate; linkul folosit pentru a vizita site-ul web etc. Această listă de informații este orientativă și nu trebuie neapărat să fie colectată în întregime în timpul fiecărei vizite pe site. Folosim aceste informații numai dacă este necesar pentru securitatea accesului la un domeniu client.

Antipodes nu prelucrează categorii speciale („sensibile”) de date cu caracter personal care pot dezvălui: origine rasială sau etnică; opinii politice; credințe religioase sau filosofice; apartenența la sindicate; date genetice; biometrie; date de sănătate; date referitoare la sexualitate sau orientare sexuală; condamnări judiciare sau măsuri de securitate conexe. Nici nu procesăm alte categorii de informații cu caracter personal care credem că ar putea prezenta un risc crescut, cum ar fi informații despre starea dvs. financiară sau despre instrumentele de plată pe care le utilizați. Prin urmare, vă rugăm să nu ne furnizați date din aceste categorii. Dacă, totuși, le considerăm necesare în scopul relației stabilite cu dvs., atunci este posibil să primiți o cerere explicită (funcționalitatea relevantă a site-ului web poate include o cerere) de a furniza datele din categoria de date relevantă.

La data adoptării acestei politici, site-ul web nu folosește „cookie-uri”. Cu toate acestea, poate apărea nevoia de a colecta și prelucra date prin intermediul cookie-urilor sau poate să aibă loc deja în momentul în care sunteți de acord cu politica. În acest caz, utilizarea cookie-urilor va fi clar desemnată pe site. Acceptând Politica, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Secțiunea VIII de mai jos oferă o scurtă descriere a cookie-urilor.

III. Scopuri de prelucrare a datelor cu caracter personal

Putem prelucra datele dvs. pentru oricare dintre următoarele scopuri:

1. Pentru a stabili și menține relațiile necesare pentru prestarea serviciilor furnizate de Antipodes. În special:

 • pentru identificarea cliențiilor noștri și / sau a reprezentanților acestora, în vederea stabilirii unor relații contractuale;
 • pentru a activa utilizarea Serviciului și / sau a altor servicii pe care le oferim;
 • pentru identificarea utilizatorilor care au dreptul să acceseze un domeniu client și să utilizeze Serviciul;
 • atunci când este necesar, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre sau a obligațiilor dvs. care decurg din Serviciu și / sau alte servicii, precum și orice alte acțiuni sau activități necesare pentru furnizarea Serviciului în conformitate cu Condițiile generale de utilizare;
 • pentru a comunica cu clienții în conformitate cu Condițiile generale de utilizare;
 • pentru a trimite informații sau notificări de natură promoțională referitoare la Serviciu sau alte servicii furnizate de Antipodes;
 • pentru a verifica, dacă este necesar, datele personale furnizate din surse independente.

2. Pentru a îmbunătăți calitatea Serviciului sau pentru a crea noi produse și servicii Antipodes. În special:

 • pentru a corecta erorile din Prim.io sau alte produse legate de Serviciu;
 • pentru a dezvolta noi funcționalități sau a optimiza funcționalitățile existente în Prim.io sau alte produse, sisteme software și hardware conectate cu Serviciul;
 • pentru a analiza performanța Serviciului și a celorlalte servicii pe care le oferim.

3. Pentru a ne îndeplini îndatoririle și a comunica cu dvs. atunci când vă exercitați drepturile prevăzute în prezenta politică.

4. Pentru a proteja interesele legitime ale Antipodes sau ale unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, efectuarea și implementarea unor:

 • măsuri preventive pentru a asigura securitatea și confidențialitatea tuturor tipurilor de date (inclusiv ale datelor dvs. personale sau ale terților) pe care le prelucrăm;
 • măsuri de urmărire și acțiuni menite să remedieze orice consecințe dăunătoare ale acțiunilor ilegale împotriva securității produselor, serviciilor sau datelor prelucrate de noi. În acest caz, utilizarea cookie-urilor va fi indicată în mod clar pe site-ul web și prin acceptarea politicii vă demonstrați acordul că datele dvs. vor fi colectate prin intermediul acestora.
 • acțiuni necesare pentru a compensa daunele materiale sau nemateriale care rezultă din neîndeplinirea obligațiilor în temeiul relațiilor contractuale cu privire la serviciile noastre sau pentru soluționarea litigiilor legale de orice natură care decurg din serviciile pe care le oferim.;
 • acțiuni necesare în cazul oricăror încălcări ale cerințelor imperative obligatorii ale legislației aplicabile.

5. Pentru a ne respecta obligațiile legale, inclusiv în ceea ce privește activitățile de contabilitate sau raportare, sau îndeplinirea instrucțiunilor emise de autoritățile competente;

6. Pentru a comercializa și a face publicitate produselor și serviciilor oferite de Antipodes sau de terți. Procesăm datele dvs. personale în acest scop numai cu consimțământul dvs., pe care îl puteți retrage în orice moment în timpul exercitării drepturilor specificate mai jos.

7. Pentru a utiliza conținutul public al site-ului web sau pentru a vă abona și crea un profil pe site-ul web sau pentru a accesa un domeniu client:

 • pentru a vă personaliza vizitele pe site-ul web și / sau domeniul clientului, astfel încât să vă putem oferi beneficiul maxim al serviciilor pe care le oferim;
 • pentru a oferi acces la modulele sau funcționalitățile individuale ale site-ului web, precum și la informații și alte resurse care necesită abonament și / sau crearea unui profil pe site-ul web.

IV. Furnizarea de date cu caracter personal către terți

Vom dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți numai în cazurile permise de lege și solicitate în scopurile menționate mai sus. În special, pot fi furnizate date, inclusiv către alte țări, atunci când: (a) ați acceptat acest lucru; (b) este necesar pentru respectarea obligației noastre legale sau o altă obligație prevăzută în lege; sau (c) acest lucru este necesar pentru exercitarea drepturilor sau îndeplinirea obligațiilor care decurg dintr-un contract cu Antipodes la care sunteți parte sau omolog.

Nu vom comercializa datele dvs. personale în niciun fel sau din niciun motiv.

Prin acceptarea acestei politici, sunteți de acord că, din motivele prezentate aici, datele dvs. personale pot fi dezvăluite următoarelor categorii de persoane: autorități și instituții de stat și municipale; persoanele cu care avem o relație contractuală pentru a furniza în numele nostru o anumită parte a Serviciului sau alte servicii pe care le puteți utiliza; persoane care oferă asistență tehnică sau alte servicii specializate, cum ar fi centre de date, persoane specializate în verificarea, analiza și evaluarea riscurilor pentru măsurile de securitate și protecție a datelor aplicabile, sistemele și infrastructura hardware sau software, precum și identificarea și prevenirea faptelor ilegale; persoane specializate în furnizarea de servicii de marketing; și alte persoane în legătură cu care ați fost de acord ca datele să fie dezvăluite sau cărora le este necesară divulgarea datelor pentru furnizarea Serviciului sau a altor servicii pe care le utilizați.

În momentul adoptării Politicii de către Antipodes, nu transmitem sau intenționăm să transmitem date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale. Cu toate acestea, în conformitate cu scopurile și scopurile menționate mai sus, o astfel de necesitate poate să apară sau să fi apărut deja până la momentul în care sunteți de acord cu politica. În astfel de cazuri, dacă nu există niciun temei legal care să impună destinatarului să implementeze măsuri de securitate a datelor în conformitate cu legislația UE aplicabilă, vom obliga terțul respectiv cu clauze de confidențialitate a datelor care să asigure că datele dvs. sunt suficient protejate.

V. Pentru a proteja informațiile care vă identifică.

Securitatea datelor dvs. personale are o importanță cheie pentru Antipodes. Pe întreaga perioadă de timp în care dispunem de datele dvs., vom aplica un set de măsuri organizatorice și tehnice adecvate, pentru a garanta asigurarea unui nivel de securitate care ia în considerare posibilele riscuri.

În special, reducem la minimum datele cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm, prin impunerea de limite tipurilor de date colectate și instrumentelor și formelor de prelucrare.

Indiferent dacă v-ați abonat la site-ul Web în conformitate cu Condițiile generale de utilizare sau ulterior, atunci când utilizați serviciul printr-un domeniu client, conexiunea dintre browserul dvs. și noi se va face printr-un protocol criptografic Secure Sockets Layer (SSL). Bazele de date care stochează date sunt organizate și protejate în mod fiabil împotriva accesului neautorizat. Folosim serviciile de colocare a centrului de date și serverele noastre sunt stocate la un furnizor certificat corespunzător, în conformitate cu sistemul nostru de management al calității și de securitate a informațiilor. Personalul nostru este instruit pentru a-și îndeplini sarcinile de prelucrare a datelor în birouri, la un nivel înalt garantat de securitate a accesului.

VI. Perioade de timp în care procesăm date

Vă vom prelucra datele după cum și când este necesar: (a) să furnizăm Serviciul sau alte servicii; (b) să respectăm obligațiile legale; (c) să protejăm interesele legitime menționate în Secțiunea III, punctul 4; d) sau atunci când avem consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor.

Ca urmare a diversității tipurilor de date, precum și a scopului și a cerințelor pentru prelucrarea lor, este dificil să se definească în avans timpul de procesare necesar. Compania Antipodes va revizui periodic motivele unei astfel de prelucrări.

VII. Drepturile tale

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că serviciile pe care le oferim sunt destinate persoanelor implicate în activități comerciale sau profesionale. Datele dvs. cu caracter personal ar fi putut fi transmise de către Angajator, de exemplu, pentru a vă permite să utilizați Serviciul ca utilizator. În astfel de cazuri, legalitatea prelucrării și securitatea datelor dvs. personale poate fi, de asemenea, supusă politicilor de confidențialitate ale acestei alte entități, care trebuie să evalueze legalitatea prelucrării menționate, precum și cerința de a ne furniza datele. Compania Antipodes nu își asumă responsabilitatea pentru respectarea politicilor de confidențialitate ale acestor entități (clienți); aceștia vor evalua în mod independent necesitatea și temeiurile legitime pentru a ne furniza datele. În astfel de cazuri, atunci când exercităm drepturi în legătură cu datele dvs. personale, putem solicita asistența sau consimțământul entității care le-a furnizat sau vă putem recomanda să vă adresați cererea către o astfel de entitate.

Dacă sunteți utilizator, informațiile referitoare la o mare parte a datelor cu caracter personal prelucrate de noi pot fi găsite în Prim.io. În funcție de rolul dvs., vă puteți familiariza cu astfel de date și le puteți șterge sau le puteți corecta singur sau cu ajutorul clientului. Acest lucru este valabil și pentru date precum numele de utilizator și parola pentru accesul la domeniul client și Prim.io, pe care le puteți gestiona independent.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, ca persoană vizată aveți următoarele drepturi:

 • să primiți informații despre datele dvs. personale care sunt prelucrate de noi, inclusiv confirmarea faptului că datele dvs. sunt procesate;
 • corectarea datelor cu caracter personal inexacte, ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul „de a fi uitat”);
 • limitarea prelucrării;
 • portabilitatea datelor către un alt operator de date;
 • să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale și să refuzați să fiți supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea;
 • să fiți notificat cu privire la o încălcare a securității datelor dvs. personale;

Vă puteți exercita drepturile care decurg din relația dvs. cu Antipodes trimițându-ne solicitarea corespunzătoare la adresa de e-mail de mai sus. Vă vom cere să denumiți mesajul cu o referință la „date cu caracter personal” sau „confidențialitate” și să precizați în mod clar natura cererii (drepturile exercitate). La discreția dvs. și în conformitate cu modul de mai sus, puteți renunța la orice autorizație pe care ne-ați acordat-o deja pentru utilizarea datelor dvs. personale într-un scop anume. De exemplu, dacă nu doriți ca datele dvs. de contact să fie utilizate pentru reclame și alte mesaje de marketing, puteți renunța ștergându-le prin funcția de gestionare a abonamentelor de pe site-ul nostru de abonament.

Compania Antipodes depune toate eforturile pentru a prelucra datele personale într-o manieră conștiincioasă și transparentă. În acest scop, tratăm fiecare cerere de exercitare a drepturilor de mai sus în mod individual, iar regulile noastre interne stabilesc procedurile formale pentru modul în care se realizează acest lucru. Indiferent dacă cererea dvs. este justificată sau nu, veți primi răspunsul relevant fără întârzieri nejustificate și în termenele prevăzute de legislația aplicabilă.

De asemenea, vă informăm că, de la data la care a fost adoptată această politică, Antipodes este considerat un administrator de date cu caracter personal, astfel cum a fost înregistrat de Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, pe următorul site web www.cpdp.bg . Dacă credeți că drepturile dvs. consacrate prin legislația aplicabilă au fost încălcate, aveți dreptul să faceți apel la instituția de supraveghere desemnată.

VIII. Utilizarea cookie-urilor

Majoritatea site-urilor pe care le vizitați utilizează „cookie-uri” pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Cookie-urile pot îndeplini multe roluri diferite; vă permit să navigați eficient între pagini; stochează preferințele dvs. și, în termeni generali, îmbunătățește utilizarea unui anumit site web.

Cookie-urile sunt fișiere text mici pe care site-ul relevant le poate stoca pe computerul sau dispozitivul dvs. mobil, atunci când vizitați o anumită pagină sau site web. Acestea permit serverului să restabilească sau să citească conținutul cookie-ului. Fiecare cookie este unic și conține informații anonime, cum ar fi un identificator unic, numele site-ului, cifre sau litere. Permite unui site să vă salveze preferințele de navigare. Există și alte fișiere sau tehnologii cu caracteristici similare (cum ar fi balize web). Termenul „cookie” din această politică este utilizat pentru a face referire la toate fișierele care utilizează informații în acest mod.

Unele site-uri pot utiliza cookie-uri pentru a trimite mesaje publicitare sau de marketing direcționate pe baza locației dvs. și / sau a obiceiurilor dvs. de navigare pe internet, de exemplu. Cookie-urile pot proveni de pe un site pe care l-ați vizitat (cookie-uri primare) sau pot fi poziționate pe alte site-uri care furnizează conținut pe pagina pe care o vizualizați (cookie-uri terță parte).

Există diferite tipuri de cookie-uri. „Cookie-urile de sesiune” sunt stocate temporar în timpul sesiunii de navigare și apoi sunt eliminate de pe dispozitiv când închideți browserul. Astfel de cookie-uri sunt, de obicei, utilizate pentru a facilita buna funcționare a site-ului și pentru a menține o sesiune stabilă. Un alt tip sunt „cookie-urile permanente” care nu sunt șterse de pe computer atunci când închideți browserul. Acestea rămân pe computerul dvs. până când expiră valabilitatea lor sau le ștergeți. „Cookie-uri permanente” desemnează computerul dvs., pentru a permite serverului să îl recunoască data viitoare când vizitați site-ul.

Mai multe informații despre modul în care sunt utilizate cookie-urile sunt disponibile pe www.allaboutcookies.org .

Dacă nu doriți să primiți cookie-uri, cea mai obișnuită metodă este de a modifica setările browserului pentru a le respinge sau de a vă anunța când un cookie a fost stocat pe computerul dvs. Nu sunteți obligat să acceptați cookie-urile noastre. Cu toate acestea, dacă modificați setările browserului pentru a le respinge, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului web.

IX. Modificări ale politicii

Versiunea actuală a acestei politici este disponibilă la adresa www.prim.io . Această politică poate fi modificată unilateral și completată de compania Antipodes, în conformitate cu modul stabilit în Condițiile generale de utilizare.