Споделено внедряване с наши консултанти

С течение на времето се убедихме, че по-добрият вариант е активно да участваме в първоначалните настройки чрез “споделено внедряване”. Споделеното внедряване е еднократна услуга, която включва консултации и първоначалното настройване на системата.

Проучване и консултации

Предварителното проучване и консултациите са изключително важни за успешното внедряване на всяка ERP система. Правилния анализ на нуждите на организацията и текущите бизнес процеси позволяват на нашите консултанти да определят най-добрите подход за внедряване, като се определят настройките на функционалности и модули и интеграции с други системи, необходими за постигане на целите на внедряването.

Първоначални настройки / Boarding

След внимателно планиране и консултации, настъпва фазата на внедряване на ERP системата. Този процес включва конфигуриране и настройване на модулите според нуждите на бизнеса, прехвърляне на данни от старите системи, както и обучение на персонала. В този етап се осигурява интеграция между различните модули и отдели на организацията, което подобрява комуникацията и сътрудничеството.

Обучение и внедряване

Нашите консултанти обучават ключовите потребители как да използват и управляват системата ефективно и как да се справя с новите бизнес процеси. Подходящата подготовка и обучение са от съществено значение за гладкото преминаване към новата система. Постепенно се стартират всички процеси и модули на PRIM, което подготвя организацията за оптимизиране на работата и постигане на поставените цели.

Съпорт и поддръжка

Ние ще бъдем до вас и през следващия етап в работата ви с Prim.io - когато вече всички потребители са започнали работа с внедрената ERP система. Може да разчитате на качествено обслужване от нашите специалисти по поддръжка и съпорт чрез два основни канала:

E-mail съпорт

Услугата "Имейл съпорт" е безплатна и неограничена за всички клиенти на Prim.io, независимо от избрания ценови план. Може да изпращате вашите въпроси по работатата на системата по всяко време на support@prim.io. Всеки регистриран имейл се завежда с номер на тикет, чрез който в последстие може да проследите етапа на разглеждане на запитването ви от нашия екип по поддръжка.

Телефонен съпорт

Поддръжката по телефон се извършва чрез интегрирана централа на телефон 02/9641106. Всеки клиент получава идентификационен код за потребителие в компанията, чрез който могат да се свържат с консултантите ни. Услугата е безплатна в първите шест месеца от регистрирането на клиентския акаунт, а при Prim.Enterprise - за неограничено време. След изтичане на този срок, може да заплатите услугата според Ценовите ни условия.

02 / 964 1106

Какво покрива услугата за поддръжка и съпорт?

Услугите “Телефонен съпорт” и “Имейл съпорт” покриват следните дейности:

Отговори на въпроси по стандартната база данни на Prim:

  • Не успявам да се логна в системата. Имам проблем с достъпа/паролата/потребителското име?
  • Не мога да открия справка за днешните продадени стоки?
  • Къде да намеря списък с поръчки от доставчик/продажби към клиенти?
  • Как да редактирам/изтрия/анулирам документ?

Предоставяне на материали и ресурси за работа със системата:

Отстраняване на грешки, свързани с неочаквано поведение на системата:

  • Софтуерни проблеми, които не се дължат на неправилна конфигурация;
  • Системни съобщения за грешки, които спират работата на потребителите;
  • Зависване на операции/замръзване на екрана.

Какво не включват услугите по съпорт и поддръжка?

Отделът ни по съпорт и поддръжка няма да може да отговори на въпроси и предложения, свързани с конфигурацията на системата и логиката на работа на клиента. Тези въпроси следва да бъдат задавани от ключовите потребители на системата, от страна на клиента, към консултанта по внедряване, от страна на Антиподес.

Ресурси

Ръководство на потребителя

Имате въпроси по интерфейсите на системата или се затруднявате с издаването на някой документ? Екипът ни разработва и допълва Ръководство на потребителя за Prim.io, където имате на постоянно разположение подробно описание на интерфейсите на ERP системата. Освен на адрес docs.prim.io, потребителите имат достъп до Ръководството директно и през системата.

Документация за API

За автоматизация на някои от процесите, за по-лесна комуникация с нашите партньори и клиенти, както и за по-стабилни интеграции, Prim.io предлага модерна и лесна за използване REST API технология, достъпна през GET схема и POST заявки с JSON структури. Подробна Api документация на Prim.io може да намерите на адрес api.prim.io.

Видео материали / Youtube Tutorials

За удобство и пестене на време на нашите клиенти, създадохме Youtube канал с адрес youtube.com/@primsupport. В него екипът ни поддръжа специално съдържание, посветено на това как се настройва системата, как се работи с нея, както и споделя някои интересни и полезни похвати за работа с ERP-то "от кухнята".

Работно време

Работното време на отдела по съпорт и поддръжка, предоставящ обслужване по услугите "Телефонен съпорт"" и "Имейл съпорт", е от 08:30 до 18:30, всеки работен ден.