Искате ли 20 000 лв. за изстрелване на бизнеса ви?

Започна "Програма за икономическа трансформация", осигуряваща 20 000 лв. напълно безвъзмездно финансиране за Prim.io, без ограничение на размера и вида на компанията!

Кандидатствайте по втората процедура по Плана за възстановяване и устойчивост за ИКТ решения и киберсигурност -„Програма за икономическа трансформация" към компонент "Интелигентна индустрия". По нея българските фирми ще могат да внедрят модерни софурерни решения за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси чрез безвъзмездно финансиране от 3000 лв. до 20 000 лв.

Програма за икономическа трансформация - PRIM.IO

Ето най-важните неща, които трябва да знаете:

1. Какви софтуери могат да бъдат закупени?

По програмата може да бъде финансиран софтуер за търговия и производството, ERP, CRM системи, дигитални платформи, дигитален маркетинг, закупуване на хадруер и други, разделени в средните три групи:

 • Група I. Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения
 • Група II. Оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси:
  • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);
  • Въвеждане на CRM система
  • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
  • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
  • Въвеждане на Модул за управление на производството;
  • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
  • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);
  • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.
 • Група III. Осигуряване на киберсигурност в предприятията:

Софтуерните решения могат да бъдат въведени като:

 • готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
 • персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
 • SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

2. Кой може да кандидатства?

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
 • Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
  • Микро предприятие ≥ 41 000 лв.
  • Малко предприятие≥ 82 000 лв.
  • Средно предприятие ≥ 123 000 лв.
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

3. Какво е необходимо да направите за да кандидатствате?

Имаме възможност да подготвим проектните ви намерения и да съдействаме с целия процес на кандидатстване. За повече информация ни позвънете на тел: 02/9641105 или ни пишете на info@prim.io.