Нови фукционалности в Prim.io

Prim.io добави нови функционалности към Модул Продажби и Модул Финанси, свързани с намаляването на ставката на 9% за конкретни стоки и услуги в Закона за Данък добавена стойност (ДДС) от юли 2020г. Освен новите функции, се наложи и да променим и някои вече работещи елементи в Модул Логистика, свързани с категориите в номенклатурата.

Припомняме, че от началото на юли 2020 г., на основание чл. 66, ал. 2, т. 2-5 ЗДДС, със занижена ставка от 9 на сто се облагат, освен услугите по настаняване и:

  • ресторантьорски и кетъринг услуги, състоящи се в доставка на приготвена или неприготвена храна,
  • доставката на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете,
  • храни, подходящи за бебета или за малки деца, както и бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули;

С новостите в системата, ние ще удовлетворим нуждите на нашите клиенти, които са пряко повлияни от промените в ЗДДС, но и ще дадем тласък на работата им с международни и мултиканални продажби. Това е особено важно за компаниите, използващи Prim.io за дейности във и извън ЕС, защото често се налага да се работи с различни данъци от тези в България.

Промените са свързани с настройките на данъците по категории стоки и услуги в Модул Логистика, добавянето на нови ставки в Модул Финанси и нова продажбена логика в Модул Продажби. Тези функционалности също са пряко свързани помежду си, както всичко останало в ERP системата. Нека ги разгледаме:

  • Нова функционалност Данъчни ставки в Модул Финанси, в която може да определите неограничен брой данъчни ставки. В темплейт системата, те ще са три - Стандартна( за 20% ДДС), Намалена( за 9% ДДС) и Освободена( за 0% ДДС).
  • Промяна на настройките в Категории и характеристики в Модул Логистика. Тя е направена с цел още на ниво категория стоки или услуги да се задава данъчна ставка.

Prim.io добави нови функционалности към Модул Продажби и Модул Финанси

  • Нова функционалност Настройки данъчни ставки, в която дефинирате връзките между данъчните ставки и данъчните сделки, за да може на една категория стоки или услуги да задавате различна данъчна ставка, в зависимост от данъчната сделка. Например при данъчна сделка “Продажба извън ЕС”, преференциалната ви ставка за категория книги може да е 20 %, но при данъчна сделка “Продажба в страната”, преференциалната ви данъчна ставка да бъде 9%.

Най-голямата промяна е функционалността Типове Продажби в Модул Продажби, която категоризира продажбите с цел улеснение на потребителите на Prim.io, които се занимават с пряката търговска дейност. Тъй като една от сериозните ни разработки е именно продажбата, която включва многобройни опции за компании във всякакъв размер и дейност, ние я преработихме и опростихме логиката й, и то без да премахваме нито една функция!

С функционалността Типове продажби, нашите клиенти вече ще могат сами да си създават “шаблони” за продажби по тяхна преценка. Ако имате два обекта, например, и обект 1 се занимава само с продажби на дребно на частни клиенти, то те няма да имат нужда от всичките възможности на продажбата. На тях ще са им достатъчни само Изписване( складов документ в Prim.io), Касов Бон( финансов документ в Prim.io) и Плащане с брой или С карта (документ за плащане в Prim.io). За този обект може да конфигурирате тип продажба “Продажба на дребно на частни клиенти”, например.

Обект 2 обаче, е вашият търговски отдел. В него търговците не могат да изписват директно от склада, а трябва да правят нареждания( експедиции) или да изпращат със спедитор (доставки). На търговците са им нужни и фактури, и проформи, както и плащания по банков път и наложен платеж. Освен това, те могат да работят и с чуждестранни клиенти, за това пък трябва да им се даде достъп и до повече данъчни сделки( за коректни данъчни ставки от горните нови функционалности).

Логично е, че за Обект 2 ще е нужна повече свобода в опциите, за това в шаблона за тяхната продажба “Продажба на едро в ЕС” може да включите всички стандартни функции на продажбата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *