Модул CRM, работа с контрагенти

Модул CRM за връзки с клиенти е създаден да подобри обслужването, което предоставяте на Вашите клиенти, и да улесни съвместната дейност на търговския Ви отдел. Той се стреми да организира всички данни, свързани с определен контрагент, и да ги направи лесно достъпни за Вашите служители.

Детайлна информация за клиентите в реално време

Prim.io предоставя универсален интерфейс, както за правене на справки, така и за извършване на различни операции. Тази концентрирана информация ще помогне не само да улесните собствената си дейност, но и на целия ви продажбен екип да е по-адекватен и бърз в ежедневната комуникация, както и да определи приоритетите си.

Интегрирани досиета със събития и нотификации

Богатите досиета в Prim.io съдържат не само финансова и продажбена информация, документи, контакти и адреси, но и всяка една комуникация с контрагентите. Отбелязвайте всяко събитие - телефонен разговор, среща, e-mail комуникация, но и не пропускайте важните събития чрез нотификациите на системата за предстоящи такива.

Поддръжка на различни типове контрагенти

Не се ограничавайте само с един тип клиент и/или доставчик - разделете ги и направете по-лесно ценообразуването им, а справките и анализите си още по-подробни. Prim.io дава възможност да категоризирате контрагентите си според вида отношения с тях, а също и да ги групирате според избрани от вас критерии.

CRM Продажби Склад и Логистика Финанси BI

CRM - Досие на възможностите

Профилът на контрагента в модул CRM е универсален интерфейс, както за правене на справки, така и за извършване на различни операции. Той съдържа информация, събрана от всички останали модули на системата. Служителите могат да видят статусите на поръчки, фактури, плащания, както и текущи и бъдещи доставки до офисите и складовете.

Самото досие предлага множеството анализи и графики. Предлага агрегирана информация за състоянието на контрагента – обем продажби/поръчки, вземания, задължения, налични аванси и депозити, баланс. Всичко това е напълно достатъчно, за да можете с един поглед да видите актуалното му състояние.

Категоризация на контрагенти

Модул CRM на Prim.io дава възможност за дефиниране на отделни типове контрагенти. Това ще ви позволи по-добро сегментиране на отделните клиенти/доставчици и създаване на специфични ценови политики и промоции. Справките и анализите по типове клиенти ще ви дадат важна информация за източниците на приходи и ще ви помогне да си зададете правилните приоритети.

Статуси на контрагенти

За пълноценна работа с модул CRM предоставяме и възможността да се за създават различни статуси за вашите контрагенти. Това може да ги категоризира по полезен начин, например - за активност на клиента- сключен договор, активен, неактивен, некоректен и т.н. Категоризацията е свободна за промяна и добавяне на специфики.

Пълна контактна информация

В досието на всеки контрагент има информация с лица за контакт, адреси, банкови сметки, кой е осъществил сделките с него, събития, както възможност да се качват различни формати файлове и документи. С един поглед върху досието на контрагента, лесно се придобива пълна картина, освен за финансовите ви отношения с него, и за начините да се осъществи бърз контакт при нужда.

Настройки и автоматизация

Множеството допълнителни настройки и автоматизации на условията за работа с контрагента като данъчни сделки, срок за плащане по финансови документи, управление на лимити и получаване на нотификации при важни събития, правят ежедневието на служителите ви значително по-лесно. Други като като лимита на клиента, например, ще помогнат да намалите риска от несъбираеми вземания и ще подобрят финансовата картина на компанията ви.

CRM - Отбелязване на важни събития в комуникацията

Чрез събитията в модул CRM, потребителите могат да отчитат телефонни разговори, срещи, имейли и всякакъв друг вид комуникация с клиента и по този начин да я направят достъпна за техните колеги. В системата можете да дефинирате и специфични за вашата дейност видове събития. Нотификациите в събитията ще помогнат да останете организирани през цялото време и сигурни, че нищо, свързано със затварянето на една сделка няма да бъде пропуснато.

CRM - Контрол за работа с клиентски данни

Профилът на контрагента в модул CRM може да се настрои да показва различен изглед за всичките ви служители, в зависимост от заеманата от тях роля. Така, за всяка роля в организацията лесно посочвате коя информация искате да се вижда при отварянето на досието и коя не е необходима.

Права за достъп до информация

При правилни обработка на данните и контрол на клиентска информация според правата за достъп на отделния акаунт, всеки служител ще има достатъчно информация, за да предложи ефикасно и адекватно обслужване на клиентите, дори и на първия му работен ден.

История на контрагента

Създателят на записа в системата, кой е създал и редактирал финансовите и оперативните му документи, как е променяно досието му през времето - Prim.io събира всичко това в единна система от данни, която може да ви служи за контрол и сведения. Дори някой да сгреши в оперирането с Prim.io, това може да бъде намерено и избегнато при следваща работа с модула.

CRM - Sales pipeline

В CRM модула сме реализирали възможност за следене на работата с проспектите. Sales Pipeline таблото е визуален „Drag and drop“ инструмент, който стандартизира работата на търговския екип, като във всеки един момент им показва на какъв етап е всяка сделка. В настройките на CRM модула имате възможност да дефинирате собствени специфични етапи, през които се реализира продажбения ви процес. За още по-обширен поглед сме добавили и справка за успеваемостта им.

CRM - Клиентски портал

Всеки клиент на Prim.io получава и собствен клиентски портал. Клиентският портал е част от програмата за подобряване на качеството на услугите, които Вие предлагате на Вашите клиенти. В него Вашите клиенти имат достъп по всяко време бързо и удобно да проверят актуално състояние по финансовите си по документи, могат да го свалят в електроненн вид или да получат актуална информация за предлагани от вас услуги.

CRM + ERP в човешка длан

Едно от най-големите предимства на Prim.io като ERP система е мобилността - Вие и вашите търговци можете да работите откъдето желаете, от устройство по избор - компютър, таблет, смартфон. Уеб - базираността на продукта дава свободата на работа в движение - навсякъде, по всяко време, в мобилни приложения с богата функционалност, което улеснява отношенията с клиенти и доставчици и подобрява процеса по продажби и поръчки. Трябва ви само устройство и интернет!

Демо версия на Prim.io

Най-добрият начин да се запознаете с възможностите на Prim.io като ERP система е да я видите в действие! Заредена с условни данни, в пълната и функционалност, без ограничения.