Управление на продажби

Продажбите без съмнение са най-важното нещо за съществуването на една организация. Без продажби, които да захранват бизнеса със средства, всичко останало губи смисъл. Затова сме обърнали изключително голямо внимание да ви предоставим всички възможни инструменти да управлявате ефективно продажбите си, всички възможни автоматизации, това да се случва бързо от различни канали, както и гъвкав модел, който да покрие всяка ситуация и сложна сделка.

Ефективност и бърз растеж на продажбите

Колкото и продаваема стока да имате, ако търговският ви отдел не се справя с обработката на продажбите, печалбата ви няма да се увеличи. Prim.io е ефективен софтуер за управление на продажбите ви, с койсто ще постигнете това увеличение чрез разгръщане на максималния капацитет на възможностите ви с бързо преминаване през отделните етапи на сделките с клиенти! Увеличете максимално удовлетвореността на клиентите си.

Разнообразие, отговарящо на действителността

Продажбите не следват един модел на изпълнение - клиентът идва, взима си стоката и фактурата и плаща. В действителност има много варианти една продажба да бъде изпълнена- частично изписана и/или фактурирана, само със запазени количества и други специфични клиентски искания. Отразявайте с прецизност реалността в Prim.io, независимо колко сложна е тя!

Интелигентно управление на изпълнението

Prim.io не е самостоятелна, затворена система, тя комуникира постоянно с интергрираните ви партнъори, ъпдейтва статуси и цени. Всяко устройство се превръща в пълноценен инструмент за продажби, а всeки стандартен процес в системата е оптимизиран и няма нужда от постоянно следене в няколко сайта, независимо дали става дума за изпълнение, фактуриране или заплащане.

CRM Продажби Склад и Логистика Финанси BI

Продажби - Реализиране на всяка търговска политика

С растежа на една компания и увеличаване на хората, които се занимават с продажбите, контролът върху това на каква цена и с какъв марж се продава, става все по-сложна за следене задача и предпоставка ако не за загуба, то поне за нереализиране на потенциална печалба. С Prim.io могат удобно да работят и компании от един човек и огромни компании с десетки магазини и канали на продажба, защото предлага широка възможност за избор между различни модели на управление на ценовите политики и ценообразуване в системата.

Ценови листи

Ценовите листи могат да удовлетворят всеки модел на ценообразуване - по типове клиенти, по конкретни клиенти, за продажби на дребно или едро, по стоки и/или услуги, групи стоки и/или услуги, по място на продажба, бранд, доставчик и т.н. Системата предлага и автоматично калкулируеми и самообновяващи се ценови листи, базирани на правила.

Промоции

Промоциите са сериозен инструмент при маркетинг ориентираните компании и важен компонент за ангажиране на клиентите през цялата година, затова Prim.io позволява да групирате ценовите си политики в сценарии с възможност да посочите изключващи се една друга промоции и такива, които могат да се приложат заедно. Освен това, Prim.io поддържа и срок на валидност на дадена промоция, което прави възможно да планирате кампаниите си за месеци напред.

Точки на продажби

Автоматизация на условията на продажба и ценообразуването в точка на продажба - с Prim.io може да се съобразите с вашата ценова листа за минимални цени за продажба, както и да контролирате кой какви ценови листи използва и да определите специални права за ръчно редактируеми цени.

Лимити и застраховки

Модулът за продажби на Prim.io предлага и управление на лимити по продажбите към вашите клиенти, ако имате такава политика. Лимит може да се настрои по фактурирани или продадени стоки и/или услуги, в която и валута да работите, като изключително полезна смятаме възможността при достигнат лимит, операцията (продажба или фактура) да бъде блокирана и да не може да се осъществи. Освен това, операциите могат да бъдат блокирани и при надвишен брой дни на закъсняло вземане.

Продажби - Гъвкав модел на реализиране на продажби

Обикновените софтуери позволяват да се създаде една продажба > едно изписване от склад > една фактура. В Prim.io всяка продажба може да бъде изпълнена с множество доставки от различни складове. Схемата на плащане също има всякакви възможни варианти, като във всеки един момент имате точна информация по всяка една сделка - какъв процент е изпълнена, какъв процент е фактурирана и какъв процент е платена.

::схема::

За да направим нещата по-интересни поддържаме и сложни операции, като автоматично сторниране, автоматично анулиране, разделяне на продажби, създаване на продажби по множество изписвания и множество други варианти да свършите работата си ефективно.

Каквото и да договорите с клиента, ние го поддържаме!

Продажби - ERP в облака, регистрирано като СУПТО по Наредба №18

Prim.io отговаря на всички изисквания за софтуери за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). Наредбата засяга всички юридически лица, които извършват икономическа дейност на територията на Република България, на които в своите търговски обекти (ТО) е налице задължение за издаване на касов бон - при плащане в брой и/или с карта чрез ПОС терминал.

Интеграции за повече продажби

Интеграциите не само правят възможно да обработвате огромно количество от продажби, гледайте на тях като на възможност бързо и лесно да добавяте допълнителни канали на продажба, нещо без което няма да сте конкурентни в бъдеще.

Интеграция с маркет платформи

Amazon, eBay, eMag

Интеграция със WEB магазини

WooCommerce, Shopify, Opencart, Cloudcart, Magento

Интеграция с платежни системи

PayPal, ePay, Braintree, Mollie

Интеграция със спедитори

SPEEDY, EKONT, Rapido (включващо автоматично вземане на номер за товарителница, както и отчитане на плащанията при доставка).

За всички останали случаи предоставяме богат набор вградени стандартни API функции, с помощта на които лесно може да свържете вашия софтуер към Prim.io.

Prim.io предлага и безпроблемна работа с баркод четци, фискални принтери и специализирани печатащи устройства.

Демо версия на Prim.io

Най-добрият начин да се запознаете с възможностите на Prim.io като ERP система е да я видите в действие! Заредена с условни данни, в пълната и функционалност, без ограничения.