ERP система Prim.io - възможности

ERP система Prim.io - не просто достъпна и без инсталация от всеки компютър WEB базирана ERP система, но и функционираща на всички видове смарт телефони и таблети под Android и iOS. ERP + CRM + автоматизирана връзка с множество наложени български и международни канали за продажба, платежни системи и спедитори. Система, която получавате настроена и готова за работа! С възможности за бърз и лесен импорт на необходимата ви за стартиране информация.

Архитектура и управление на системата

Прякото наблюдение на протичащите събития в системата предоставя единна, и то полезна, информация за компанията. Пълният контрол над бизнеса позволява вземането на винаги информирани управленски решения.

Роли

Ролите в ERP системата позволяват да се работи не с конкретен потребител, а с абстракция "роля" (длъжност във фирмата). По този начин при смяна на служител, единственото нещо, което трябва да направите е да укажете новия служител в кои роли участва. Работата с роли опростява и вътрешнофирмената работа, защото не е необходимо да реферирате конкретен служител, а роля. Ролите в системата се подреждат в йерархична структура.

Потребители

Потребителите в системата имат собствено потребителско име и парола. Индивидуалните потребителско име и парола гарантират, че отделните действия на потребителите ще могат да бъдат записани и проследени. Потребителите в системата се организират по роли, като един потребител може да участва в множество роли, като неговите права стават сумарно правата на всички роли, в които участва – какво може да вижда, какви операции и действия може да изпълнява. Изключение правят правата на материално отговорните лица. Те са по потребители, защото се очаква, че отговорността е персонална. Материално отговорни лица имат касите, банковите сметки, складовете.

Модули на ERP система

Обекти

 • Фирма / Офиси
 • Място на продажба – Регион, Магазин, POS
 • Сметка – каса, банкова сметка, виртуална сметка
 • Склад
 • Контрагент
 • Документ

Контрол на достъпа и управление на правата

 • Права за достъп до отделни интерфейси
 • Права за достъп до различни обекти в системата
  • Права за работа с обекти – офиси, складове, каси и др.
  • Справки и достъп до документи свързани с обекти
 • Права за работа с документи
  • По вид документ – продажба, фактура, изписване и др.
  • По действие за вида документ – да вижда, да създава, да редактира, да анулира, да трие и др.
  • По обекти
 • По едно и също време един потребител може да е активен в системата само от едно място! При логване в ERP системата, тя автоматично деактивира всички останали сесии с текущия потребител.  

История

 • За всеки потребител в системата
 • Кой, кога, какво действие и какъв документ е създал, редактирал, архивирал или изтрил при работа с контрагенти или други обекти в системата
 • Кой, кога, откъде е ползвал системата
 • Проследимост и контрол на действията

CRM ERP система Prim.io

Клиентите са най-важния ресурс за всеки бизнес, но качественото им обслужване става все по- трудно с течение на времето и с увеличаването на техния брой. Модул CRM (Customer Relationship Management) позволява да се организира информацията за всеки клиент по удобен, лесен за използване начин, но в същото време да удовлетвори нуждите на всеки - от търговеца до търговския директор.

Типове контрагенти. Статуси контрагенти

 • Предефинирани типове контрагенти - Клиенти, Доставчици, Банки, Държавни организации, Холдинги - със специфична функционалност за работа с тях.
 • Типове Клиенти и Доставчици - възможност за дефиниране на неограничен брой типове клиенти и доставчици
 • Настройка на права за работа с различни типове контрагенти - достъп, създаване, редакция, архивиране
 • Статуси на контрагенти - възможност за дефиниране на неограничен брой статуси, с цветово разграничаване

Досие на контрагент

 • Лица за контакти – имена, телефони, сфера на отговорност
 • Множество типове адреси. Множество обекти на един контрагент
 • Събития
 • Банкови сметки
 • Файлове и документи
 • История продажби / поръчки
 • История финансови документи / плащания
 • Настройка на специфични търговски и ценови политики за клиента
  • Ценова листа по подразбиране
  • Валута за работа
  • Вид данъчна сделка по подразбиране
  • Срок за плащане
  • Специфични отстъпки и цени
  • Лимити по продажби / поръчки и неплатени фактури
 • Агрегирана информация за състоянието на контрагента – обем продажби/поръчки, вземания и задължения, налични аванси и депозити, баланс на контрагента
 • Настройка на права за работа и достъп до информацията на контрагента.
 • История на контрагента – кой, кога, какво действие и какъв документ е създал, редактирал, архивирал или изтрил при работа с контрагента

Задачи и Събития

 • Предефинирани типове събития с възможност за добавяне на неограничен брой допълнителни типове
 • Възможност за планирани задачи и събития в бъдещето
 • Възможност за включване на колеги и лица за контакти на контрагенти
 • Уведомяване на свързаните лица
  • По eмейл
  • Вътре в системата
 • Прикачване на файлове и документи
 • Референции към документи в системата
 • Назначаване на задачи и контрол на изпълнението им
  • Назначаване на индивидуални и групови задачи
  • Възможност за пренасочване на задачи
  • Информация за статуса на задачата, кога е прочетена и приключена
  • Възможност за добавяне на коментари към задачата

Продажбен процес (Sales pipeline)

 • Възможност за дефиниране на етапи по реализацията на продажбения процес
 • „Drag and drop“ интерфейс за управление на отделните проспекти или сделки
 • Възможност за добавяне на етапите свързани с изпълнение на сделка - проучване за поръчка/доставка.
 • Справка успеваемост  

Продажби ERP система Prim.io

Продажбите са енергията, която задвижва бизнеса ви и вероятно вече се справяте чудесно с поне един тип продажби. Но какъв би бил ефектът, ако продавате на още няколко места, един или няколко уеб сайта. Prim.io е ефективен начин за постигане на това увеличение чрез разгръщане на максималния капацитет на възможностите ви с бързо преминаване през отделните етапи на сделките с клиенти! ЕРП системата поддържа множество варианти за отразяване на продажбите от действителността, независимо колко сложна е тя. Ключово е разделението между продажбена, складова, финансова и платежна част, което ги прави независими, но все пак свързани стъпки в отразяването на желанието на клиента и възможностите на компанията.

Продажби

 • Неограничен брой точки на продажба (POS - Point Of Sale или място, където се може да се извърши продажба - магазин, сайт, склад, търговец и т.н.)
 • Дефиниране на дървовидна структура: Регион > Магазини > POS-ове, с възможност в последствие за разрези на всяко едно ниво
 • Продажби на дребно:
  • Автоматично изписване на стоката от склада
  • Продажба с касов бон и фактура
  • Плащане в брой и/или POS терминал (картово разплащане)
  • Възможност за издаване на фактура по касови бонове
 • Продажби на дребно с доставка:
  • Управление на окомплектовки
  • Автоматично генериране на товарителници
  • Курсове за доставка
 • Продажби на едро – продажби с частично (поетапно) изпълнение
  • Частично фактуриране – авансово и окончателно
  • Частично (поетапно) предаване на стоките от един или различни складове
  • Частично плащане – брой, банков път, картово, наложен платеж, прихващане на наличен депозит
  • Блокиране на складови наличности за изпълнение на продажбите
  • Автоматични заявки за поръчки по продажбата
  • Продажби с различни видове данъчни сделки
  • Фактуриране на трето лице
 • Отстъпки в процент и сума по редовете и за целия документ
 • Ценово и количествено сторниране
 • Замяна на стока
 • Търговски отстъпки по продажби – автоматизирана система за регистриране на търговски отстъпки по множество документи към един клиент
 • Водене на разходи по продажби

Ценови политики

 • Възможност за избор между различни модели на управление на ценовите политики и ценообразуване в системата
  • Ценови листи
   • Ценови лист по типове клиенти
   • Ценови листи по клиенти
   • За продажби на дребно
   • За продажби на едро
   • Минимални цени за продажба
   • Права за работа с ценови листи
   • Последователно, йерархично търсене от частното към общото в ценовите листи до намиране на конкретната цена за клиент за конкретна стока или услуга.
  • Промоции:
   • Ценови политики
   • Групиране на ценови политики в Сценарии с възможност на дефиниране на изключващи се една друга промоции и такива, които могат да се приложат заедно
   • Дефиниране на срокове на валидност на ценовите политики
   • Бонус точки – възможност за дефиниране на различни правила за трупане и харчене на бонус точки
 • Възможност за настройка кой и при какви условия може да работи с редактируеми/специфични цени
 • Настройки кой и при какви условия може да дава отстъпки по ред и за целия документ
 • Настройки на ценови политики по:
  • Конкретен един или повече клиенти
  • Конкретна една или повече стоки/услуги
  • Тип клиент
  • Клиентски статус
  • Група стоки / услуги
  • Място на продажба
  • Конкретен един или повече търговци
  • Бранд
  • Доставчик

Досие на продажба

 • Възможност за настройка кой каква част от информацията по продажбата да вижда
 • Свързани операции по продажбата – складови операции и нареждания, финансови документи и плащания
 • Разходи по продажбата
 • Прикачени документи
 • История

Интеграции с външни системи

 • Интеграция с e-commerce системи: Magento, WooCommerce, OpenCart, Shopify, CloudCart
 • Интеграция с маркет платформи: Amazon, eBay, eMag
 • Интеграция със спедиторски системи: SPEEDY, EKONT, Rapido, DHL – автоматично вземане на номер за товарителница, отчитане на плащанията при доставка
 • Интеграция с баркод четци
 • Интеграция с фискални принтери и специализирани печатащи устройства

Справки Продажби

 • Резултати
  • Брой продажби
  • Количество стоки/услуги
  • Обем продажби, сума
  • Обем фактурирано, сума
  • Обем платено, сума
 • Разрези и групиране на резултата по:
  • Клиенти
  • Стоки/услуги – по групи и по конкретна стока/услуга
  • Брандове
  • Място на продажба – по регион, магазин, POS в магазин
  • Търговец – по търговец на клиента или по търговец на продажбата
  • Уникални цени на продажба
 • ABC анализ
  • По стоки/услуги
  • По клиенти
 • Средни цени на продажба по стоки/услуги – min, max, стандартно отклонение  

Таргети

 • Възможност за дефиниране на различни видове таргети по различни условия
 • Условия за таргети:
  • Конкретен един или повече клиенти
  • Конкретна една или повече стоки/услуги
  • Тип клиент
  • Група стоки/услуги
  • Място на продажба
  • Конкретен един или повече търговци
  • Един или повече бранда

Поръчки и доставки ERP система Prim.io

Prim.io дава възможности за точно следене на процеса по менажиране на поръчките и доставките в една компания. Модулът е напълно интегриран с останалата система и позволява прецизно управление на наличностите и избягване на излишно разхищение на ресурси за стокови запаси.

Настройки доставчик

 • Ценова листа на доставчик
 • Код на артикула за доставчик – всеки артикул в системата може да му се окаже кой му е доставчика, както и с какъв код, име и описание се продава от доставчика
 • Настройки на доставчика
  • Индивидуална ценова листа
  • Валута на работа по подразбиране
  • Кредитен лимит към доставчика
  • Срок за плащане
  • Данъчна сделка по подразбиране

Поръчки и доставки

 • Възможност за множество доставки на стоките до един или различни складове в рамките на една поръчка
 • Възможност за частично фактуриране – авансово и окончателно на една поръчка
 • Възможност за директно заскладяване на стоката с въвеждане на партиди, срок на годност, серийни номера
 • Възможност за частично плащане – брой, банков път, прихващане на наличен депозит
 • Автоматично генериране на поръчки по заявки
 • Поръчки с различни видове данъчни сделки
 • Отстъпки в процент и сума по редовете и за целия документ
 • Ценово и количествено сторниране
 • Замяна на стока
 • Търговски отстъпки по поръчки – автоматизирана система за регистриране на търговски отстъпки по множество документи към един доставчик
 • Водене на разходи по доставка

Досие на поръчка

 • Възможност за настройка кой каква част от информацията по поръчката да вижда
 • Свързани операции по поръчка – складови операции и нареждания, финансови документи и плащания
 • Разходи по поръчката
 • Прикачени документи
 • История

Справки Поръчки

 • Резултати
  • Брой поръчки
  • Количество стоки / услуги
  • Обем поръчки, сума
  • Обем фактурирано, сума
  • Обем платено, сума
 • Разрези и групиране на резултата по
  • Доставчици
  • Стоки / услуги – по групи и по конкретна стока / услуга
  • Брандове
  • Уникални цени на поръчка
 • Средни цени на поръчки – min, max, стандартно отклонение  

Склад и логистика ERP система Prim.io

Prim.io дава възможности за създаване и управление на множество офиси, складове и под-складове с площадки и възможност за сложна геометрия, териториално разделяне, множество магазини и ПОС-ове. Заявки, поръчки за доставки, директни и индиректни разходи по доставките.

Управление на номенклатурата

 • Работа с партиди
 • Серийни номера
 • Срок на годност
 • Типове артикули – стоки, материали, продукти, Bill Of Materials (BOM)
 • Различни мерни единици с формули за конвертиране
 • Избор на основна и допълнителна мерна единица на артикул
 • Мерни единици за поръчки и продажби
 • Брандове
 • Групи
 • Аналози
 • Свързани артикули
 • Характеристики на артикули – произволен брой характеристики от различни типове
  • Дефиниране на характеристики към групи
  • Дефиниране на задължителни и незадължителни характеристики за попълване
 • Снимки към артикул
 • Обем и тегло
 • Интрастат кодове

Досие на артикул/услуга

 • Складови наличности – по складове и локации, по партиди и серийни номера
 • Складови операции и нареждания
 • Наличности по договори за консигнация и наем
 • Продажби
 • Поръчки за доставка
 • Поддръжка на множество езици
 • Настройка на права за работа и достъп до различна информация в досието на артикула/услугата

Складови наличности

 • Възможност на създаване на неограничен брой дървовидни складове и складови площадки / локации
 • Адресиране на складовете
 • Възможност за водене на склад в режим с позволени отрицателни количества
 • Складови наличности към дата и сравнение на две дати
 • Разгънати складови наличности по складове и локации
 • Минимални и оптимални наличности по склад
 • Складови наличности по договори за наем и консигнация
 • Себестойност
  • Изчисляване на себестойност на артикулите по преки и косвени разходи
  • Себестойност по партиди
  • Автоматично изчисляване на себестойност по складове
  • Управление на кой може да “вижда” себестойностите на артикулите
  • Възможност за редакции със задна дата и автоматично преизчисляване на себестойностите

Управление на склада и логистика

 • Пълна и частична инвентаризация
 • Преоценка на складовите наличности
 • Нареждане за преместване
 • Нареждане за изписване
 • Нареждане за заскладяване
 • Нареждане за брак
 • Складови заявки
 • Окомплектовки, товарителници
 • Курсове за изпълнение на продажби и премествания

Интеграция с външни системи

 • Интеграция със спедиторски системи: SPEEDY, EKONT, Rapido – автоматично вземане на номер за товарителница, изчисление на обем и тегло
 • Интеграция с баркод четци за работа с документи, баркодове, серийни номера и партиди
 • Интеграция с етикетни принтери

Справки Склад и логистика

 • Движение на стоки – показва начално състояние, всички движения на стоки в период, влизащите и излизащите по различни причини количества, крайно състояние и промяна
 • Разход на материали
 • Зареждане на склад
 • Зареждане на фирма
 • Заявки за обслужване  

Производство ERP система Prim.io

Работни поръчки

 • Възможност за дефиниране на множество рецепти за производството на един продукт
 • Импорт от ексел на рецепти
 • Възможност на влагане на операции в рецептите
 • Изчисляване на себестойността на готовия продукт  

Справки Производство

 • Справка Вложени материали
 • Справка Готова продукция

Финанси ERP система Prim.io

Prim.io ще ви позволи да извършвате всички финансови транзакции на едно място, с минимален шанс за човешка грешка и без възможност да пропуснете някоя важна операция. И най-важното - ще получавате информация в реално време за цялостната финансова картина, която да ви помогне да предприемете правилните мерки навреме.

Банкови сметки и каси

 • Възможност за създаване на неограничен брой банкови сметки, каси и виртуални сметки
 • Работа с неограничен брой валути
 • Автоматично обновяване на валутните курсове за деня от БНБ
 • Многовалутни каси
 • Възможност за управление на различни нива на достъп до всяка сметка
 • Импорт на банкови извлечения и автоматично разнасяне на приходи, разходи и плащания по фактури

Финансови документи

 • Пълно покритие на номенклатурната уредба и изискванията на българското законодателство за работа с финансови документи и финансови отчети
 • Всички необходими видове финансови документи, както и възможност за допълнително дефинирани видове документи
 • Частично фактуриране
 • Фактуриране в различна валута от валутата на продажбата
 • Издаване на фактура от касови бонове
 • Протоколи за прихващане
 • Дефиниране на различни бланки на един документ
 • Многоезични бланки

Плащания

 • Частично плащане
 • Плащане в различна валута от валутата на финансовия документ
 • Местене на пари с контрол на изпълнението
 • Протоколи за прихващане на депозит
 • Връщане на пари

Контрол на достъпа и управление на правата

 • Възможност за управление на различни нива на достъп до всяка сметка
 • Възможност за контрол кой какви видове документи може да вижда, да създава, да редактира, да анулира и да трие
 • История кой, какво, кога е направил

Справки Финанси

 • Аналитично водене на приходите и разходите по “Финансови пера”
 • Приходи
 • Разходи
 • Вземания, просрочени вземания
 • Задължения, просрочени задължения
 • Ликвидност / паричен поток
 • Очакван паричен поток
 • ОПР
 • Налични аванси
 • Налични депозити  

Счетоводство ERP система Prim.io

Пълно покритие на номенклатурната уредба и изискванията на българското законодателство за работа с финансови документи и финансови отчети съчетано с неограничени възможност за конфигурация и автоматизация на водене на счетоводството на компанията ви. Интегрирано счетоводство и ERP система!

Автоматизиране на счетоводството

 • Възможност за произволен брой видове данъчни сделки с конфигуриране как да се отчитат в дневниците Покупки/Продажби и декларацията по ДДС, както и какви протоколи да се генерират по тях
 • Възможност за конфигурация и автоматизация на осчетоводявания
  • Неограничен брой счетоводни макети
  • Асоцииране на счетоводни макети с видове приход / разход
  • Асоцииране на счетоводни макети с видове документи
  • Асоцииране на счетоводни макети с видове документи при конкретни условия
  • Конфигурация за автоматично асоцииране на аналитични признаци към контировки
 • Водене на автоматично счетоводство по
  • Приходи
  • Разходи
  • Плащания и движение на финансови средства
  • Склад и складови операции
  • Производство
  • Преоценка на валута
  • Амортизация на ДА
  • Приключвания
 • Лесно и бързо генериране на протоколи по различни видове данъчни сделки
 • Лесно и бързо генериране на протоколи за продажби на дребно
 • Автоматично генериране на протоколи за прихващане на депозит

Справки и отчети, експорти

 • Дневници Продажби и Поръчки
 • Декларация ДДС
 • Баланс
 • ОПР
 • Отчет паричен поток
 • Справка дълготрайни активи
 • Интрастат декларация
 • Оборотна ведомост
 • Главна книга
 • Хронологичен регистър
 • Дневник на сметка
 • Сметкоплан
 • Дълготрайни активи
 • Първоначални салда

ERP система Prim.io

Искате ли функционално ERP, отговарящо на вашите нужди?

Бъдещето на бизнес софтуера е вече тук! Една система, която обединява CRM, продажби, покупки, складове и финанси, организирани по начина, по който работят успелите компании. Свържете се с нашите бизнес консултанти, от които ще получите адекватна помощ и подробни обяснения, за да направите информиран избор.