Prim.bg е вече Prim.io

ERP, CRM, Продажби

Prim.io e нашият сериозен ангажимент да продължим да създаваме конкурентноспособен продукт не само локално, но и на световно ниво.

Prim.io e резултат на многогoдишен труд и сериозна помощ от страна на клиентите ни. Заедно растем и се развиваме. Надяваме се и в бъдеще да продължава да е така.